Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Saksbehandlingstider for søknader om markedsføringstillatelse, endringer og fornyelser

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Saksbehandlingstider for markedsføringstillatelser (MT), fornyelser og endringer i gjensidig anerkjennelsesprosedyre (MRP), desentralisert prosedyre (DCP), sentral prosedyre (CP) og for parallellimporterte legemidler.

Saksbehandlingstider for april 2023

Type søknad Frist til behandlingstid, nasjonal fase (dager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) Saker behandlet innenfor frist (%)
MT - CP 30 47 78 %
MT - MRP/DCP*,# 30 69 33 %
MT - Parallellimport 120 114 60 %
Endringer - MRP/DCP Type II# 30 22 88 %
Fornyelser - MRP/DCP# 30 21 89 %

* Dag 0-prosedyrene i forbindelse med covid-19 og mangelsituasjoner prioriteres for tiden, det er derfor en del forsinkelser ved MT-utstedelse for andre søknader.

# Behandlingstiden regnes fra innsendt komplett norsk PI. Merk at noen av disse sakene kan inneholde nordisk merking der saksbehandlingstiden regnes fra sist innsendt merking.

Saksbehandlingstider for nasjonale søknader om markedsføringstillatelse

DMP har de siste årene mottatt 5-10 søknader om markedsføringstillatelse i nasjonal prosedyre pr. år. Saksbehandlingstider blir publisert to ganger i året.

2022

  1. halvår 2. halvår
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 213(to søknader) 215 (to søknader)
Antall saker behandlet innenfor frist 1 (50 %) 1 (50 %)
Saksbehandlingstider etter årstall

Oversikt over saksbehandlingstider per måned finner du for følgende år:

Kontakt oss

Enhet for regulatorisk produktinformasjon

22 89 77 00

pi@dmp.no