Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Ph. Eur. monografier i database

Publisert:

Endringer

Ph. Eur. inneholder en mengde kategoriserte monografier og uansett kategori, har alle til nå vært publisert i NLS-Databasen med titler og hvilken publikasjon de sist ble oppdatert i. Det er større endringer i NLS 2024.0, for visning av monografier.

Databasen er å finne som tidligere med offisielle norske, latinske og engelske navn på farmakopéstandarder for råvarer og farmasøytiske preparater i den til enhver tid gjeldende farmakopé, men fra 1.1.2024 publiseres kun innhold fra

  • Monografier A-Å
  • Immunsera, human og veterinær
  • Urter og urtepreparater

De tre kategorien opprettholdes som før i databasen fordi de kan, er eller kan være, substanser som kan inngå som virkestoff og/eller hjelpestoff i markedsførte preparater.

Monografier i de kategoriene som er tatt ut av databasen, er beskrevet mer detaljert i egne lister fra og med NLS 2024.0. Se under Monografier som egne lister.