Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Nyhetsmal human

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på [Legemiddelnavn] [styrke] [legemiddelform] «[Produsent]». Mangelen skyldes [årsak].

[Legemiddelnavn] inneholder virkestoffet [virkestoff] og er et (legemiddel mot [indikasjon])/([klassifisering]).

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater ([MT-innehaver] å selge)/(apotek å levere ut) [alternative pakninger] tilsvarende [Legemiddelnavn] [legemiddelform] [pakningsstørrelse].

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker [Legemiddelnavn] [legemiddelform] bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med [virkestoff] på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med <sett inn legemiddelnavn og form>.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av <sett inn legemiddelnavn> ved utlevering av utenlandsk pakning. (Sett inn hyperkobling via "sett inn" og så "ekstern lenke")

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på <sett inn legemiddelnavn og form> kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med <sett inn [virkestoff] [legemiddelform> dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende [Legemiddelnavn] [legemiddelform] som inneholder [virkestoff] kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og § 3.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC:
  • ICD: 
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: [DD.MM.ÅÅÅÅ]

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Avsnittene etter dette er ikke nødvendig ved standard nyhetssak.

Refusjon ved fellesnordiske pakninger - bruk heller teksten:

DMP tillater at [nasjonalitet] pakninger tilsvarende [Legemiddelnavn] [legemiddelform] som inneholder [virkestoff] kan utleveres på blå resept på § 2.
 
DMPs tillatelse er gyldig til [DD.MM.ÅÅÅÅ].
Ved refusjon gjennom Bidragsordningen (B-resept) brukes følgende avsnitt (dette fjernes dersom det det ikke gjelder prevensjonsmiddel som er omfattet av bidragsordningen):

Støtte til prevensjon for brukere mellom 16 og 22 år

Helsedirektoratet tillater at utenlandske pakninger tilsvarende [Legemiddelnavn] [legemiddelform] som inneholder [virkestoff] kan utleveres på bidragsordningen ved legemiddelmangel. Det er foreløpig ikke teknisk mulig å registrere utenlandske pakninger på bidragsordningen i FarmaPro. Kunden må derfor betale full pris på apoteket, og sende kvitteringen og søknad om bidrag til Helfo. Se informasjon og søknadsskjema.
Helsedirektoratets tillatelse er gyldig til [DD.MM.ÅÅÅÅ].

For pasienter som har individuell stønad på mangelpreparatet, dvs. det individuelle vedtaket vil også gjelde for utenlandske/alternative pakninger i en mangelsituasjon, bruk følgende avsnitt i tillegg:

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at utenlandske/alternative pakninger tilsvarende [Legemiddelnavn] som inneholder [virkestoff], kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for [Legemiddelnavn]. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no