Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Retningslinjer for overtredelsesgebyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Fra 1. januar 2022 kan Legemiddelverket ilegge overtredelsesgebyr for enkelt overtredelser av legemiddel- og apotekloven. Fra 26. mai 2022 kan overtredelsesgebyr også ilegges for overtredelser av regelverket for medisinsk utstyr.

Hjemmelsgrunnlag er legemiddelloven § 28a jf. legemiddelforskriften § 15-12c, apotekloven § 9-6 jf. apotekforskriften § 2 og lov om medisinsk utstyr § 13 jf. forskrift om medisinsk utstyr §§ 21a og 21b.

Legemiddelverket har laget retningslinjer for ileggelse og utmåling.

Se retningslinjene

Se flere nyheter