Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Bivirkningsrapporter og oversikter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

DMP utarbeider rapporter om legemiddelovervåking. Du kan også søke informasjon om bivirkninger i internasjonale databaser.

DMP publiserer årlige rapporter med oppsummerende statistikk fra Bivirkningsregisteret, i tillegg til rapporter innenfor utvalgte tema. Rapportene er ett ledd i legemiddelovervåkingsarbeidet og skal bidra til riktigere bruk av legemidler.

Les mer om legemiddelovervåking her

 

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no