Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Nytt om veterinære legemidler (Vet-NYL)

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Her finner du en oversikt over nyhetssaker fra Direktoratet for medisinske produkter (DMP). I tillegg finner du veterinær-legemiddelnytt (Vet-NYL), som er informasjon som ble utarbeidet av DMP, Mattilsynet og Vetlis fram til 2020.

Under finner du en fortløpende oversikt over alle nyhetssaker fra DMP om veterinære legemidler. I tillegg finner du spalten "Legemiddelnytt"/vet-NYL, som også har vært publisert i Norsk veterinærtidsskrift. Vi gjør oppmerksom på at eldre utgaver av vet-NYL kan inneholde utdatert informasjon.

Vet-NYL

Vet-NYL 2020

Vet-NYL 1 - 2020

 

Informasjon om bruk av legemidler med toltrazuril til fjørfe, og legemiddelmangler - et økende problem.

Vet-NYL 2 - 2020

 

Unngå hudkontakt med Bravecto påflekkingsvæsker, klinisk utprøving av legemidler med markedsføringstillatelse skal også godkjennes og informasjon om elektronisk løsning for godkjenningsfritak.

Vet-NYL 3 - 2020

 

Godkjenningsfritak for legemidler til dyr må sendes per e-post under koronaviruspandemien, informasjon om forvaltning av blodtransfusjon og IRAP og PRP i veterinærmedisinen.

Vet-NYL 2019

Vet-NYL 1 - 2019

 

Antibiotika - bare når det trengs.

Vet-NYL 2 - 2019

 

Gratis nettkurs om riktig antibiotikabruk til dyr i Norge, og informasjon til deg som bruker legemidler i klinisk forskning.

Vet-NYL 4 - 2019

 

Tilbaketrekking av Ketamine Le Vet 100 mg/ml injeksjonsløsning, informasjon om herpesvirusvaksine til hest, på reise med kjæledyr og legemidler, oversikt over godkjente legemidler til fisk og informasjon om stand på Veterinærdagene 2019.

Vet-NYL 5 - 2019

 

Ny terapianbefaling for antibiotikabruk til hest publisert, tilgang på antibakterielle midler og informasjon om bruk av humanlegemidler til dyr.

Vet-NYL 6 - 2019

 

Meldeplikt for flere antibiotikaresistente bakterier, informasjon om opptrekk og oppbevaring av legemidler i sprøyter og elektronisk ordning for godkjenningsfritak for legemidler til dyr under utvikling.

Vet-NYL 7 - 2019

 

Genta-Kel 10 skal ikke brukes til matproduserende hest og de første stamcellebaserte legemidlene har blitt godkjent i Europa.

Vet-NYL 8 - 2019

 

Tilbakeholdelsestid ved bruk av legemidler etter kaskaden, forlenget tilbakeholdelsestid etter bruk av Streptocillin vet inj., feil merking av Metomotyl 5 mg/ml og informasjon om DMP og Mattilsynets roller når det gjelder legemidler.

Vet-NYL 9 - 2019

 

Tips til to gode kilder til legemiddelinformasjon, bruk veterinærlegemidler til dyr der dette er mulig, og papirversjon av terapianbefalingen for antibiotika til hest er nå tilgjengelig.

Vet-NYL 2018

Vet-NYL 1 - 2018

 

Kortere gyldighetstid på antibiotikaresepter og informasjon om reise med kjæledyr og legemidler.

Vet-NYL 2 - 2018

 

Vurder behovet for potenserte penicilliner til kjæledyr nøye, og lengre tilbakeholdelsestider for lidokain.

Vet-NYL 3 - 2018

 

Ulovlig bruk av avhorningspasta til kalv, informasjon om reise med kjæledyr og legemidler, og legemiddelmangel - et økende problem.

Vet-NYL 4 - 2018

 

Jodtabletter til unge drøvtyggere og nye markedsføringstillatelser september-desember 2017 (ikke vaksiner).

Vet-NYL 5 - 2018

 

Antibiotika - bare når det trengs og informasjon om legemiddel til behandling av digital dermatitt.

Vet-NYL 6 - 2018

 

Informasjon om import av stamcelleprodukter, rapport etter tilsynskampanjen med legemiddelbruk mot lakselus, rettelse til Legemiddelnytt 4 og app for legemiddelutregning.

Vet-NYL 7 - 2018

 

Problemer med å skaffe veterinære legemidler på apotek, Mattilsynets årsrapport om medisinrester i oppdrettsfisk og attestering av behandling mot revens dvergbendelorm.

Vet-NYL 8 - 2018

 

Informasjon om utleveringsbestemmelser på antibiotika forbeholdt mennesker, deling av tabletter og dietanolamin ikke lenger tillatt til matproduserende dyr.

Vet-NYL 9 - 2018

 

Ny svensk terapianbefaling for hjertesykdom hos hund og katt, jodtabletter bare reseptfritt til mennesker, meld bivirkninger og app for legemiddelutregning.

Vet-NYL 2017

Vet-NYL 1 - 2017

 

Riktig bruk av antibiotika, mangel på Lidokel og Calcikel og informasjon om omorganisering og nye adresser til DMP.

Vet-NYL 2 - 2017

 

Pexion - feil påstand i reklame og informasjon om legemidler med særskilte krav til søknad om spesielt godkjenningsfritak

Vet-NYL 3 - 2017

 

Lidokain skal bare brukes til hest (ikke andre matproduserende dyr), anbrudd i apotek og telefontid for henvendelser om godkjenningsfritak.

Vet-NYL 4 - 2017

 

Jodopax er ikke lenger legemiddel, flåttmidler skal ikke selges i klinikken og mange legemidler til dyr blir ikke markedsført.

Vet-NYL 5 - 2017

 

Presisering om bruk av lidokain til matproduserende dyr, bruk av humanlegemidler til dyr og medisinbytte i apotek gjelder ikke for dyr.

Vet-NYL 6 - 2017

 

DMP anbefaler ikke alminnelig bruk av ny laksevaksine, og flere legemidler til bier blir reseptfrie.

Vet-NYL 7 - 2017

 

Fipronil skal ikke brukes til matproduserende dyr, ny sikkerhetsvurdering av Bravecto tabletter til hund og Apomorfin vet. fra APL skal ikke lenger brukes.

Vet-NYL 8 - 2017

 

Meld fra om manglende effekt av vaksiner, "blåspray" med fargestoffer uten MRL-verdi eller E-nummer er forbudt til matproduserende dyr og reseptfrie legemidler til mennesker er ikke reseptfrie til dyr.

Vet-NYL 9 - 2017

 

Pentobarbital "NAF" er ikke førstevalg, samt oversikt over nye markedsføringstillatelser april-august 2017 (ikke vaksiner).

Vet-NYL 2016

Vet-NYL 1 - 2016

Dyreklinikker skal ikke selge legemidler, godkjenningsfritak på vaksiner hastebehandles ikke, nye krav for godkjenningsfritak for autogene vaksiner, medisinbytte i apotek gjelder ikke for dyr og endret tilbakeholdelsestid for Denagard vet inj.

Vet-NYL 2 - 2016

Legemidler til bier skal forskrives av veterinær, informasjon om humanlegemidler med godkjent veterinærindikasjon, miljøpåvirkning av lakselusmidler, henvendelser om formalinsøknader.

Vet-NYL 3 - 2016

Stor økning av legemiddelbruk mot lakselus, endret tilbakeholdelsestid for Benzoak vet., og avslag for formalin mot lakselus opprettholdes.

Vet-NYL 4 - 2016

Sjekk at utlevert pakning på godkjenningsfritak er riktig, orale vitamintilskudd til storfe og småfe ikke lenger legemidler, Degraspasmin skal ikke brukes til matproduserende dyr og informasjon om alternativ til Respirot dråper (gått ut av produksjon).

Vet-NYL 5 - 2016

Like legemidler kan ha ulik tilbakeholdelsestid, presisering om vitamin- og mineralbolus og informasjon om nye skjemaer for godkjenningsfritak for legemidler til dyr.

Vet-NYL 6 - 2016

Velactis trukket fra markedet, krav for autogene vaksiner til fisk endret, nytt skjema for godkjenningsfritak, apotek har leveringsplikt for legemidler til dyr og varselfuksjon fra DMP i Felleskatalogen.

Vet-NYL 7 - 2016

Terapianbefaling for bruk av antibakterielle midler til hest under arbeid, dyreklinikker skal ikke selge legemidler, meld bivirkninger og app for legemiddelutregning.

Vet-NYL 8 - 2016

Søk tillatelse til rekvirering av rensubstans i medisinfôr, humanlegemidler med godkjent veterinærindikasjon og veileder til fiskehelsepersonell.

Vet-NYL 9 - 2016

Forenklede krav ved søknad om godkjenningsfritak for formalin, informasjon om legemidler i klinisk forskning og ny terapianbefaling for behandling av bier mot Varroa destructor.

Vet-NYL 2015

Vet-NYL 1 - 2015

Ikke bruk Milbemax tabletter formulert til katt mot nesemidd hos hund, informasjon om bruk av autogenvaksine, og søknader om spesielt godkjenningsfritak.

Vet-NYL 3 - 2015

Bivirkningsmeldinger for legemidler brukt til dyr 1996 - 2014.

Vet-NYL 4 - 2015

Økt tilsyn med legemiddelbruk i oppdrettsbransjen, endret tilbakeholdelsestid for Panacur vet pulver og Finquel vet, og oversikt over smertestillende legemidler til hund eller katt med nedsatt nyrefunksjon.

Vet-NYL 5 - 2015

Oppdatert preparatomtale for Pexion, og presisering av endret tilbakeholdelsestid for Panacur vet pulver.

Vet-NYL 6 - 2015

Tilbakeholdelsestider ved bruk av legemidler til oppdrettsfisk, informasjon om legemidler i klinisk forskning, endret vaksinasjonsregime for Rabisin vet.

Vet-NYL 7 - 2015

Bruk av humanlegemidler til dyr, Broadline; antiparasittmiddel med svært begrenset målgruppe, behandling av nesemidd hos hund, nytt søknadsskjema for søknad om bruk av humanpreparater med utleveringsbestemmelser.

Vet-NYL 8 - 2015

Bruk av formalin mot lakselus, og bruk av formalin i ferskvann (rogn og settefisk).

Vet-NYL 9 - 2015

Gentamicinpreparater til hest har fått ny vurdering i EU, skjerpet praksis for godkjenningsfritak for autogene vaksiner, og behandling av nesemidd hos hund - Interceptor tilbake.

Vet-NYL 2014

Vet-NYL 1 - 2014

Om VETLIS, forkortet tilbakeholdelsestid for Mastipen intramammarier, Caninsulin inj markedsføres til hund og katt, Forthyron tabletter markedsføres til hund, leveranseproblemer på Interceptor tabletter og Trilyme vaksine - manglende informasjon i Felleskatalogteksten.

Vet-NYL 3 - 2014

Om VETLIS, informasjon til hundeeiere om hoggormbitt, Recuvyra transdermal oppløsning: ny administrasjonsform, Relmont vet nytt preparat på markedet, informasjon om innførsel av legemidler til dyr, veterinærer har ikke lov til å selge legemidler, og informasjon om behandling av bier.

Vet-NYL 4 - 2014

Ny terapianbefaling for bruk av antibakterielle midler til hund og katt, og informasjon om alternativer til Switch Pour-on ved behandling mot ektoparasitter hos hest.

Vet-NYL 5 - 2014

Meld bivirkninger ved manglende effekt, legemidler til dyr er ikke prisregulert, endret skrivemåte for konsentrasjonen av virkestoffet i Exspot vet. påflekkingsvæske, og Virkon S er forbudt å bruke på dyr.

Vet-NYL 6 - 2014

Viktige forholdsregler ved bruk av fentanyl depotplaster og forsiktighetsregler ved bruk av antiparaittære midler under drektighet og laktasjon.

Vet-NYL 7 - 2014

Klassifisering av legemidler, husk god begrunnelse på søknader om spesielt godkjenningsfritak, nytt antidopingregelverk i hundesporten, ny karenstidsliste for hestesporten og informasjon om VETLIS.

Vet-NYL 8 - 2014

Mangler i preparatsøk, ikke alle markedsførte legemidler er omtalt i Veterinærkatalogen, mattrygghet er også veterinærenes ansvar.

Vet-NYL 9 - 2014

Forbruk av anthelmintika til hund og katt, nytt om godkjenningsfritak til hest.

Kontakt oss

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@dmp.no