Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

​Informasjon for firmaer som ønsker å markedsføre legemidler som tas inn via godkjenningsfritak

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Informasjon om praksis ved overgangsperiode fra uregistrerte til markedsførte legemidler fjernet

​DMP ønsker å bidra til rask overgang fra uregistrerte til markedsførte legemidler når firmaer velger å markedsføre legemidler som tas inn via godkjenningsfritak.

En rask og smidig overgang forutsetter tett samarbeid mellom DMP, de store apotekgrossistene og eventuelt helseforetak.

Vi anbefaler derfor at firmaer som planlegger å markedsføre legemidler som nå tas inn via godkjenningsfritak, tar kontakt med grossistene og «Lag for godkjenningsfritak» så tidlig som mulig (godkjenningsfritak@dmp.no).

 

Kontakt oss

Lag for godkjenningsfritak

22 89 77 00

Telefontid: 10-11. Alle telefonhenvendelser skal gå via sentralbord.

godkjenningsfritak@dmp.no