Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Fraktrefusjon

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Fraktrefusjonsordninga gjeld sending av legemiddel til pasientar som har lang veg til næraste apotek eller er for sjuke til å reise til apotek.

Frå 01.01.2017 gjeld fraktrefusjonsordninga sending av legemiddel i desse gruppene:

  • allmenfarlege og smittsommesjukdommar
  • immunsvikt
  • cystisk fibrose
  • spesialproduserte legemiddelmed kort haldbarheit
  • faktorkonsentrat til personarmed alvorleg blødarsjukdom

Frakten av slike legemiddel vert dekka 100%. Apoteka sett fram krav på vegner av pasientane.

Retningslinjer og skjema

2024

2023

Kontakt oss

Enhet for pris og markedsanalyse

22 89 77 00

fraktrefusjon@dmp.no