Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Salg av reseptfrie legemidler til akvariefisk

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Fra og med 1. januar 2021 ble det tillatt å selge visse legemidler med virkestoff som er unntatt krav om markedsføringstillatelse. Legemidlene tillates solgt i dyreforretningene, herunder zoobutikker.

Innhold på siden

   

  Liste over tillatte virkestoff i legemidler til akvariefisk

  Listen er fastsatt av Direktoratet for medisinske produkter i henhold til vedtatte endringer i Forskrift om omsetning av visse reseptfrie legemidler.

  Listen over hvilke virkestoff som er tillatt og unntatt krav om markedsføringstillatelse

  Akriflavin
  Akriflavinklorid 
  9-aminoakriodin hydroklorid monohydrate
  2-amino-5-nitrotiazol
  Benzyldodecyl-bis-ammoniumklorid
  Benzalkoniumklorid 
  Brilliantgrønt
  Cuprum Krystallfiolett
  1,3 Dihydroxybenzol
  Etakridinlaktat
  Formaldehyd
  Hexametyl-paparosaanilin klorid
  Kloramin T
  Kobbersulfat pentahydrat
  Malakittgrønt
  Metylenblått
  Metyloransje
  Metylrosanilinii kloridium
  Nifurpirinol
  5-Nitro-1,3-thiazol-2-ylazan
  Proflavinae
  Quinine hydroklorid dihydrate
  Rivanolum
  Sodium peroxoborat trihydrat
  Sølv colloid
  Tetrametyl tioninklorid

  Utsalgssteder må følge relevant regelverk

  Dyreforretningene må følge forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek ved salg av legemidlene. Dette innebærer blant annet at dyreforretningene kun kan kjøpe legemidler fra godkjent legemiddelgrossist. Dyreforretninger kan heller ikke innføre legemidler fra utlandet, eller drive grossistvirksomhet med legemidler. Legemidlene må ikke benyttes til andre dyr enn akvariefisk.

  Virksomheter som omsetter legemidler til bruk på akvariefisk må også sikre at bruk og/eller utslipp av de aktuelle virkestoffene ikke er i strid med annet relevant regelverk.

  Mulighet for å legge til virkestoff på listen

  Det er mulig å søke Direktoratet for medisinske produkter for å få flere virkestoff på listen.  Søknad sendes til post@dmp.no .

  Kontakt oss

  Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

  22 89 77 00

  vet.felles@dmp.no