Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Standardmerking av sikkerhetsinformasjon til helsepersonell

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelindustrien oppfordres til å bruke standardisert merking på all sikkerhetsinformasjon som utarbeides i samarbeid med eller etter krav fra Direktoratet for medisinske produkter.

Innhold på siden

  «Kjære helsepersonell»-brev og risikofokusert opplæringsmateriell merkes med DMPs logo for sikkerhetsinformasjon. Hensikten med merkingen er å gjøre viktigheten av informasjonen tydeligere for mottakeren. DMP mener at standardisert merking kan bidra til at viktig sikkerhetsinformasjon blir lest av de som har behov for det.

  «Kjære helsepersonell»-brev og risikofokusert opplæringsmateriell utarbeides ofte med svært korte frister. Derfor har vi lagt stor vekt på at bruken av dette skal være fleksibelt for industrien. All nødvendig informasjon er nå samlet her på denne siden. Logoen må plasseres godt synlig i opprinnelig farge.

  Logo

  Logo til bruk i forbindelse med «Kjære helsepersonell»-brev (DHPC):

  Last ned PNG-fil

  Last ned EPS-fil

  Logo til bruk i forbindelse med opplæringsmateriell (educational material):

  Last ned PNG-fil

  Last ned EPS-fil 

  EPS-filene må pakkes ut fra komprimert Zip-fil.

  Logoen bør alltid plasseres øverst til høyre eller øverst til venstre.

  Brevmal

  Mal til bruk i forbindelse med «Kjære helsepersonell»-brev:

  Last ned Microsoft Word-fil

  Last ned Adobe InDesign-fil

  Mal til bruk i forbindelse med opplæringsmateriell:

  Last ned Microsoft Word-fil

  Last ned Adobe InDesign-fil

  NB! Ikke glem å lenke til riktig bildefil for logoen i Adobe InDesign. Du finner filen under Logo.

  Konvoluttmal

  Mal til bruk i forbindelse med «Kjære helsepersonell»-brev:

  Last ned Adobe InDesign-fil

  Mal til bruk i forbindelse med opplæringsmateriell:

  Last ned Adobe InDesign-fil

  NB! Ikke glem å lenke til riktig bildefil for logoen i Adobe InDesign. Du finner filen under Logo.

  Kontakt oss

  Enhet for riktig legemiddelbruk

  22 89 77 00

  bivirkninger@dmp.no