Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Apotekavanse

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Lastet opp veiledning for apotekavansen 2024.

Maksimal apotekavanse på reseptpliktige legemidler til mennesker er regulert.

Fra 17.12.2021 har DMP fastsatt en arbeidspris på kr 153,00 for utlevering av legemidler til behandling av Covid-19, vedtatt av Helsedirektoratet. Dette gjelder frem til 01.03.2024.

Følgende maksimale avansesatser gjelder for reseptpliktige legemidler fra 1. juli 2019:

  • 2,0 % av apotekets innkjøpspris (AIP)

  • Kronetillegg kr 29,00 per pakning

  • Kjølevaretillegg 0,5 % av AIP

  • Tillegg for A/B-preparater kr 19,00 per pakning

Mer om apotekavansen, avansen for legemidler med godkjenningsfritak, reseptpliktige legemidler, apotektilvirkede legemidler og legemidler til dyr, er beskrevet i om apotekavansen 2024 (PDF).

For å beregne apotekets maksimale utsalgspris (AUP) fra AIP brukes en AUP-beregning fra og med 1.7.2019 med kopierbar formel (Excel) (oppdatert 24.06.2019).

Hvis du ønsker å beregne AIP på basis av AUP, kan du laste ned denne AIP AUP-beregning - med forklaring fra og med 1.7.2019 (oppdatert 08.07.2019).

Evaluering av apotekavansen

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har DMP evaluert apotekavansen flere ganger, senest i 2020:

Kontakt oss

Enhet for pris og markedsanalyse

22 89 77 00

prisinformasjon@dmp.no