Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Monografier som egne lister

Publisert:

Endringer

Alle monografier fra Ph. Eur. som er tatt ut av Databasen pr 1.1.2024, er å finne som egne lister her.

Innhold på siden

  Legemiddelformmonografier

  Alle betegnelser for legemiddelformer er samlet under én oversikt fra og med NLS 2024.0. I Ph. Eur. finnes Legemiddelformmonografier med tilhørende beskrivelser.

  For hver legemiddelformmonografi, 31 totalt, er det lenket til alle termer som inngår i den aktuelle monografi i Ph. Eur. Det innebærer at alle termene som i NLS-utgaver før NLS 2024.0 var i finne i alfabetisk oversikt, nå ligger til den aktuelle monografi som egen liste under. 

  Listene inneholder norsk og engelsk tittel, samt norsk og engelsk beskrivelse.

  De legemiddelformen som ikke finnes i Ph.Eur., eller er "Current" i Standard Terms, men var å finne i alfabetisk liste, er pr NLS 2024.0 satt til Utgått og er å finne i egen liste i 2024-utgavene. Se nederst.

  Basic dose forms

  Dette er grunnleggende legemiddelformer som finnes i Standard Terms og i RMS/SPOR.
  Det finnes 52 termer for Basic Dose forms og de er listet her.

  Generelle monografier

  Det finnes 21 generelle monografier og de er listet her. 

  Homøopatiske preparater

  Det finnes 49 monografier for homøopatiske preparater og de er listet her

  Radioaktive preparater

  Det finnes 80 monografier for radioaktive preparater og de er listet her

  Tråder til human- og veterinærmedisinsk bruk

  Det finnes 11 monografier for tråder til medisinsk bruk og de er listet her. 

  Monografier for vaksiner til human- og veterinærmedisinsk bruk

  Oversikten over alle vaksinestandarder er listet under, 138 monografier totalt. For vaksinestandarder er det fra og med NLS 2024.0 angitt en alternativ norsk tittel. Dette er for å ha mulighet til å ha en tittel som er i henhold til den engelske tittelen. Inntil Den norske farmakopékommisjonen og DMP beslutter noe annet, vil de to norske titlene være likestilt. Listen finnes her.

  Legemiddelformer som er tatt ut av oversikt pr NLS 2024.0

  I tidligere NLS-utgaver var det listet en del legemiddelformer uten henvisning til  monografi i Ph. Eur. De bør i løpet av 2024 erstattes av andre termer, så fremt de ikke finnes som "Current" i Standard Terms. De som er "Current" er markert med fet skrift i listen  her.

  Kontakt oss

  Enhet for distribusjon av legemiddeldata

  22 89 77 00

  farmakope@dmp.no