Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Bivirkninger av ditt legemiddel?

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Slik finner du informasjon om hva slags bivirkninger som er registrert for ulike legemidler.

Du finner informasjon om bivirkninger for ditt legemiddel ved å lese pakningsvedlegg eller preparatomtale. Dette finner du ved å søke opp legemidlet i Legemiddelsøk eller Felleskatalogen.

I årlige rapporter oppsummerer vi de viktigste trendene når det gjelder bivirkninger og peker på legemidler der DMP mottar mange bivirkningsmeldinger. Se årsrapportene.

For noen nyere vaksiner av spesiell interesse publiserer DMP jevnlige bivirkningsoversikter. Dette har vært gjort for HPV-vaksinen, og gjøres idag for Covid-19-vaksinene.

DMP har ikke mulighet til å gi en løpende oversikt over alle innsendte bivirkningsmeldinger for hvert enkelt legemiddel.

Send inn bivirkningsmelding

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no