Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Produktspesifikke veiledere om klassifisering

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

For noen produkter har DMP utarbeidet veiledning og tolkning av klassifisering.

Kontakt oss

Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

22 89 77 00

klassifisering@dmp.no