Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Hvordan pasienter kan melde bivirkninger av legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Du kan selv melde bivirkninger av legemidler, inkludert vaksiner, til DMP. Pårørende med fullmakt kan også melde. Meld først og fremst bivirkninger som ikke står i pakningsvedlegget eller som oppleves som svært belastende (alvorlige).

Innhold på siden

  Gå til skjema for å melde bivirkninger

  Dersom du opplever tekniske problemer ved bruk av meldeskjemaet på Helse Norge, kontakt Veiledning Helsenorge på telefonnummer 23 32 70 00.

  Enkelte opplever feil ved bruk av Internet Explorer. Det kan hjelpe å bytte nettleser til Google Chrome eller Microsoft Edge.

  Alle legemidler kan ha bivirkninger

  Bivirkninger er alle uønskede virkninger legemidler kan ha. Ubehag eller andre symptomer du merker når du tar legemidler kan være bivirkninger, men de kan også være forårsaket av sykdommen din. Alle legemidler kan gi bivirkninger, men ikke alle som bruker et legemiddel får bivirkninger. Eldre pasienter har generelt større risiko for bivirkninger enn yngre.

  Hva som skal godtas av bivirkninger avhenger av legemidlet, sykdommen og pasienten. Vi må akseptere flere og mer alvorlige bivirkninger ved behandling av alvorlige sykdommer enn ved for eksempel bruk av vaksiner. Ikke alle bivirkninger er kjent når et nytt legemiddel tas i bruk. Noen bivirkninger avdekkes først når det blir tatt i bruk av flere pasienter eller brukes over lang tid. Derfor bør du melde fra til DMP når du mistenker bivirkninger som ikke står i pakningsvedlegget.

  Når bør jeg melde fra om bivirkninger?

  Det er ikke nødvendig å melde lite alvorlige bivirkninger som er nevnt i pakningsvedlegget. Meld først og fremst fra ved mistanke om:

  • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget
  • bivirkninger som er svært belastende (alvorlige)

  Det er tilstrekkelig at du selv har en mistanke om at bivirkningen har sammenheng med bruk av legemidlet. Du kan melde bivirkninger av alle legemidler som er godkjent i Norge, både legemidler, vaksiner og naturlegemidler som du har fått på resept eller kjøpt reseptfritt.

  Helsepersonell, som for eksempel lege, tannlege, farmasøyt på apotek og sykepleier, kan også melde bivirkninger på dine vegne gjennom et eget meldesystem for helsepersonell. Det er ikke nødvendig å melde bivirkningen på nytt dersom du vet at helsepersonell allerede har meldt på dine vegne.

  Snakk med legen dersom du får plagsomme symptomer du tror kan være bivirkninger av legemidlet du bruker. Du og legen må sammen vurdere om du skal fortsette med behandlingen eller ikke.

  Hvor finner jeg informasjon om bivirkninger?

  Informasjon om kjente bivirkninger finner du i pakningsvedlegget som kan søkes opp i Felleskatalogen eller Legemiddelsøk.

  Hvordan unngår jeg bivirkninger?

  Bruk legemidlet slik det er beskrevet i pakningsvedlegget eller følg legens anbefaling. Legen kan vurdere at du skal bruke legemidlet annerledes enn det som står i pakningsvedlegget, fordi legen kjenner din situasjon og kan ta individuelle hensyn.

  Et legemiddel kan i noen tilfeller gi uønskede virkninger når det brukes i uheldige kombinasjoner med andre legemidler eller kosttilskudd. Dette kalles interaksjoner. Husk å fortelle legen om alle legemidler (også reseptfrie) og kosttilskudd du bruker, slik at legen kan vurdere uheldige kombinasjoner.

  Hvordan melder jeg bivirkninger?

  Du kan melde ved hjelp av et elektronisk meldeskjema på helsenorge.no. Skjemaet krever innlogging ved hjelp av en elektronisk ID. Dette sikrer at uvedkomne ikke får tilgang til dine opplysninger.

  Som pårørende kan du også melde på vegne av pasienten, Da må du ha fullmakt på Helsenorge.no. Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.

  Hvis du er helsepersonell som selv har bivirkninger etter legemiddelbruk, skal du melde via pasientmeldeskjemaet på Helsenorge. Helsepersonell som melder for sine pasienter, skal melde bivirkninger via melde.no.

  Ta med disse opplysningene når du melder bivirkninger:

  • navnet på legemidlet og når du startet med legemidlet. Vaksinasjonsdato hvis det er en vaksine.
  • en beskrive av hendelsesforløpet, for å gi oss et godt bilde av hva som skjedde
  • om når bivirkningen startet
  • om bivirkningen er vedvarende eller om det har gått over
  • om tidligere sykdommer og bruk av medisiner
  • om bivirkningen oppstod etter første eller andre dose
  • om det er gitt en annen vaksine ved andre dose
  • om svar på eventuelle blodprøver
  • om lege har vært kontaktet

  Du kan legge ved vedlegg (for eksempel bilder og utskrift av prøveresultater). Nytten av meldingen blir større hvis du fyller ut så mange opplysninger som mulig.

  Bivirkninger av medisinsk utstyr kan meldes her.

  Bivirkninger av legemidler hos dyr kan meldes her.

  Bivirkninger av kosmetiske produkter og kosttilskudd meldes til Mattilsynet. 

  Melde bivirkninger på vegne av barn

  Barn under 16 år: Foresatte kan melde bivirkninger på vegne av sitt barn.

  Barn over 16 år: Foreldre kan melde dersom det er opprettet et fullmaktsforhold. Fullmakt opprettes digitalt på helsenorge.no.

  Les mer om hvordan du kan representere andre på helsenorge.no.

  Barn og unge kan også selv melde bivirkninger dersom de har elektronisk ID, for eksempel Bank-ID.

  Vi oppfordrer barn og unge som opplever plagsomme bivirkninger til å ta kontakt med helsepersonell, for eksempel helsesykepleier eller lege, for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige, nye og uventede reaksjoner som de mistenker kan skyldes legemidler, inkludert vaksiner.

  Hva skjer med bivirkningsmeldingen min?

  Meldingen din sendes inn til Bivirkningsregisteret og du mottar en kvittering med referansenummeret til meldingen. En kopi av meldingen din blir alltid lagret i din innboks på Helsenorge. Det er bare du som har tilgang til å se på denne kopien. Din melding vil bli vurdert sammen med andre meldinger i arbeidet for å gjøre legemiddelbruk tryggere. Les mer om legemiddelovervåking.

  Du vil ikke få personlig tilbakemelding, men dersom vi lurer på noe i forbindelse med meldingen din, vil vi ta kontakt via Helsenorge.no. Hvis du har behov for å kontakte DMP i forbindelse med meldingen din må du vise til referansenummeret fra kvitteringen.

  Hvordan ivaretas personvern?

  Det er strenge krav til personvern og informasjonssikkerhet for nasjonale helseregistre.

  Les vår personvernerklæring.

  Ved å melde bivirkninger bidrar du til tryggere legemiddelbruk!

  Kontakt oss

  Enhet for riktig legemiddelbruk

  22 89 77 00

  bivirkninger@dmp.no