Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Produkter til injeksjon for fettfjerning er legemidler – ikke kosmetikk

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : La til informasjon om at LipoRem og LemonBottle også er omfattet av legemiddeldefinisjonen og legemiddelregelverket.
 • : La inn avsnittet "Lemon Bottle - farlig å injisere"
 • : "deoksykolsyre eller liknende stoffer" er endret til "deoksykolsyre eller andre stoffer" i ingressen.

Produkter som inneholder deoksykolsyre eller andre stoffer som skal injiseres for å fjerne fettvev er reseptpliktige legemidler i Norge, og omfattes av legemiddelregelverket.

Innhold på siden

  DMP har gjentatte ganger oppdaget at norske klinikker tilbyr injeksjonsbehandlinger for fettfjerning med produkter som i henhold til deklarasjonen inneholder deoksykolsyre og lignende virkestoffer.

  Omfattes av legemiddel-regelverket

  Klinikkene bruker produkter som selges i hetteglass beregnet for injeksjon. Produktene kan fremstå som kosmetikk ettersom de er merket med «brukes på huden» eller tilsvarende, men de må injiseres for å kunne ha den tiltenkte effekten som merkingen og reklamen hevder.

  Når deoksykolsyre injiseres så påvirkes fysiologiske funksjoner i kroppen. Stoffet er derfor klassifisert som reseptpliktig legemiddel i Norge, og omfattes av legemiddelregelverket.

  Produktene må ha markedsføringstillatelse (MT), og de må være forskrevet av lege før de kan utleveres i apotek og benyttes i helsetjenesten.

  Produktene anses ikke som kosmetikk, selv om de er merket slik.

  Vi har oppdaget at klinikker tilbyr injeksjonsbehandlinger med produkter som ikke er godkjente legemidler i Norge. Helsepersonell eller andre har ikke lov til å importere, omsette eller reklamere for legemidler som ikke er godkjent i Norge.

  Vi har fått spørsmål om LipoRem og Lemon Bottle, som injiseres og benyttes til fettfjerning. Disse produktene er også omfattet av legemiddeldefinisjonen og legemiddelregelverket. 

  «Lemon Bottle» – farlig å injisere

  «Lemon Bottle» markedsføres på sosiale medier og fra estetiske klinikker som en enkel metode for å «smelte» bort fett. Behandlingen er ikke risikofri, og kan føre til alvorlige infeksjoner, allergiske reaksjoner og/eller permanente skader.

  Dette er «Lemon Bottle» 

  «Lemon Bottle» er en injeksjonsløsning som enkelte estetiske klinikker i Norge har begynt å tilby for å «smelte» bort fett på ulike områder av kroppen. Produktet er hverken et godkjent legemiddel eller medisinsk utstyr. Det er dermed ingen krav til kvaliteten på innholdet i produktet eller hvordan det er produsert, og det er ikke sikkert å injisere. 

  Ikke bruk injeksjoner som ikke er kontrollerte 

  «Lemon Bottle» markedsføres som et naturlig ekstrakt av frukt og urter.  Det er en helt annen risiko å injisere et produkt enn om man spiser det. 

  DMP advarer på det sterkeste mot å injisere produkter som ikke følger regelverket. Risikoen er stor for at resultatet ikke blir som man ønsker. Pasienten kan få alvorlige skader. 

  Det er viktig at produkter som injiseres har et sikkert innhold og er sterile. Det er også viktig at produktet har en bruksanvisning som tydelig beskriver hvordan det skal brukes på en trygg måte.

  Tips oss hvis du ser reklame for «Lemon Bottle»

  Eksempler på produkter som ikke er godkjente legemidler i Norge:

  • Celluform
  • Celluform+
  • Celluslim
  • Desoface
  • Desobody
  • Pluryal Facecontour
  • LipoRem
  • Lemon Bottle
  • Pluryal Bodycontour

  Virkningsmekanisme deoksykolsyre

  Deoksykolsyre er et cytolytisk virkestoff som fysisk ødelegger cellemembranen på adipocytter når det injiseres i lokalisert subkutant fett. Ødeleggelsen av adipocytter utløser en vevsrespons der makrofager tiltrekkes til området for å fjerne cellerester og lipider, som deretter elimineres ved naturlige prosesser. Dette blir etterfulgt av fremvekst av fibroblaster og en observert fortykning av fibrøse septa, noe som tyder på en økning i totalkollagen (dvs. neokollagenese).

  Produkter som inneholder deoksykolsyre defineres som legemidler ettersom de påvirker fysiologiske funksjoner gjennom delvis metabolsk og delvis immunologisk virkning.

  Ett godkjent legemiddel

  Belkyra er et godkjent reseptpliktig legemiddel som inneholder virkestoffet deoksykolsyre. Produktet skal injiseres, og indikasjonen er behandling av moderat til alvorlig konveksitet eller fylde assosiert med submentalt fett hos voksne når tilstedeværelsen av submentalt fett har en viktig psykologisk betydning for pasienten.

  Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke tillatt å reklamere for Belkyra eller andre reseptpliktige legemidler mot allmennheten.

  Gjeldende regelverk

  Legemiddelforskriften:

  Hva som regnes som et legemiddel fremgår i definisjonen av et legemiddel, jf. Forskrift om legemidler § 1-3 a – legemiddel: ethvert stoff, droge eller preparat som

  1) utgis for å være egnet til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, eller påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr; eller

  2) kan anvendes eller gis til mennesker eller dyr for å gjenopprette, endre, eller påvirke fysiologiske funksjoner gjennom en farmakologisk, immunologisk eller metabolsk virkning, eller for å påvise sykdom,

  Les mer om reklame for legemidler på våre nettsider

  Følgende gjelder for kosmetikk:

  Kosmetikklova:

  § 2. Sakleg verkeområde

  Lova omfattar alle forhold i samband med utvikling, produksjon, import, tilarbeiding, distribusjon, eksport og omsetning av

  a. kosmetikk og kroppspleieprodukt, som er alle stoff eller blandingar av stoff som er bestemte til å kome i kontakt med kroppsoverflata til menneske, tennene eller slimhinnene i munn- eller nasehola for berre eller i hovudsak å reinse eller parfymere desse delane av kroppen, endre utsjånaden deira, påverke kroppslukter, verne dei eller halde dei i god stand.

  Kontakt oss

  Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

  22 89 77 00

  klassifisering@dmp.no