Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Medisinske gasser

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

​​​​​Medisinske gasser er oppført på negativlisten, og DMP skal forhåndsgodkjenne alle søknader før utlevering.

Medisinske gasser er oppført på negativlisten, og DMP skal forhåndsgodkjenne alle søknader før utlevering.

Søknader om medisinske gasser skal sendes via gassleverandør. Rekvirenten skal bruke det vanlige søknadsskjemaet, og skjemaet leveres til gassleverandør. Søknader til bruk i praksis skal sendes fra gassleverandør til DMP som vedlegg til e-post.

Lokale avdelinger for behandlingshjelpemidler (som leverer medisinsk gass til pasienter utenfor institusjon), trenger bare sende én søknad per gass per år. Det er ikke nødvendig med søknad for hver enkelt pasient.

For gasser som skal benyttes i studier, trenger man ikke søke om godkjenningsfritak. Godkjenning til å bruke gassen ligger implisitt i godkjenning av studien.

Kontakt oss

Lag for godkjenningsfritak

22 89 77 00

Telefontid: 10-11. Alle telefonhenvendelser skal gå via sentralbord.

godkjenningsfritak@dmp.no