Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Metodevarsel av medisinsk utstyr

Publisert:

Endringer

  • : Opprettet ny side
  • : Lenker til nettsteder lagt til

Metodevarsel av medisinsk utstyr identifiserer nytt utstyr for bruk i spesialisthelsetjenesten. DMP har dette ansvaret fra 1. januar 2024.

I DMP søker vi regelmessig hos andre nasjonale myndighetsorganer og organisasjoner (se eksempler nedenfor) etter nytt medisinsk utstyr og nye tester. Vi varsler om metoder som vi anser som relevante for pasienter i Norge.

Metodevarslene sender vi til Nye metoder. Bestillerforum til Nye Metoder behandler dem innen to måneder. I denne perioden er det mulig å gi innspill på metoden som er varslet. Se informasjon om innspill på Nye metoders nettsider. 

Internasjonale organisasjoner

Kontakt oss

Enhet for metodevurdering av medisinsk utstyr

22 89 77 00

hta.medisinsk.utstyr@dmp.no