Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Apotekstatistikk

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

DMP utarbeider kvart år ei oversikt over den økonomiske utviklinga i apoteknæringa.

Vi samlar og organiserer informasjon frå mange ulike kjelder for å få eit godt bilete av den økonomiske situasjonen i bransjen.

Apotekstatistikken for 2018 og 2019 finnes i kap. 2 i dette dokumentet: link

I 2001 vart ikkje statistikken gjeven ut.

Kontakt oss

Enhet for pris og markedsanalyse

22 89 77 00

apotekregnskap@dmp.no