Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Liste over homøopatiske legemidler tillatt omsatt i Norge

Publisert:

Endringer

Fra 1.7.2017 er det kun tillatt å omsette homøopatiske legemidler som er oppført på DMPs liste. Fram til samme dato kan samtlige homøopatiske legemidler omsettes med dagens betingelser.

Innhold på siden

  ​Som følge av EU-regelverket har DMP innført en registreringsordning for homøopatiske legemidler. Dette innebærer at fra 1. juli er det bare lov å omsette slike produkter som er registrert eller er søkt registrert i Norge innen 12. januar 2017. Legemidler som er registrert i annet EØS-land kan omsettes på grunnlag av innsendt søknad om norsk registrering inntil søknaden er avgjort.

  Liste over tillatte produkter

  Følgende preparater er registrert eller kan omsettes på grunnlag av innsendt søknad inntil søknaden er avgjort:

  Listene inneholder ingen nye preparater, men enkelte av preparatene har endret navn. Ved endring av navn er det tillatt å omsette pakninger med nytt preparatnavn og pakninger med utgående preparatnavn i en overgangsperiode.

  DMP vil publisere lister over preparater med endret navn inntil de homøopatiske legemidlene er registrert og merket med norsk registreringsnummer.

  Reseptgruppe er oppgitt i de oppdaterte listene og er gjeldende fra 1.7.2017.

  Foreløpig er samtlige preparater reseptfrie (reseptgruppe F). Dersom DMP ved behandling av søknad om registrering finner grunnlag for å endre reseptgruppe for et preparat, vil listene bli oppdatert.  

  Homøopatiske legemidler er framstilt av en eller flere homøopatiske stamløsninger. Enkelte produkter som er framstilt av en homøopatisk stamløsning finnes i mange fortynningsgrader, og på den ene listen er kun laveste fortynningsgrad oppgitt.
  Listene vil bli jevnlig oppdatert.

  DMP har ikke registrert eller mottatt søknad om registrering av homøopatisk legemiddel til dyr.

  Foretak som har produkter på listen

  • Biologische Heilmittel Heel GmbH, Tyskland
  • DCG Nordic AB, Sverige
  • Pharmazeutische Fabrik Dr.Reckeweg & Co GmbH, Tyskland
  • Remedia Homöopathie Mag. Pharm. Robert Müntz GmbH, Østerrike
  • Sanum- Kehlbeck GmbH, Tyskland
  • Weleda AG, Tyskland

  Homøopatiske legemidler som ikke er oppført på DMPs liste

  DMP mener det er forsvarlig at grossister og apotek får en periode til å omstille seg.

  Samtlige homøopatiske legemidler som er på det norske markedet, kan omsettes med dagens betingelser fram til 1.7.2017. For at apoteket skal kunne utlevere homøopatiske legemidler som ikke er på listen, kreves det søknad om godkjenningsfritak, jf. legemiddelforskriften § 2-5 fra lege.

  Kontakt oss

  Kontakt oss

  Enhet for regulatorisk før MT

  22 89 77 00

  mt@dmp.no