Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Pris på legemidler som utleveres av lege, tannlege, veterinær og private sykehus

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

De som behandler pasienter har ikke lov til å ta fortjeneste på legemidler som brukes under behandlingen. Det er kun adgang til å få dekket behandlerens utlegg til anskaffelsen av det aktuelle legemidlet.

Det følger av legemiddelloven § 16 og § 17 at de som behandler pasienter ikke har lov til å drive detaljomsetning av legemidler, med mindre slik tillatelse er gitt i medhold av § 17 første ledd. I slike tilfeller må forskrifter 17. mars 1976 nr. 9444 om legers og veterinærers levering av legemidler m.v. mot betaling overholdes.

Lege, tannlege og veterinær kan imidlertid uten slik tillatelse kreve dekket utlegg til legemidler som er brukt under behandlingen av en pasient eller et dyr, eller som er utlevert til bruk inntil midlene kan skaffes fra apotek, jf. legemiddelloven § 17 annet ledd.

DMP har i praksis lagt til grunn at også private sykehus kan få dekket sine utlegg. Det er prisen vedkommende har betalt for legemidlet, pluss eventuelle utgifter forbundet med for eksempel innkjøp og lagerhold, som utgjør «utlegg til legemidler».

Kontakt oss

Enhet for pris og markedsanalyse

22 89 77 00

prisinformasjon@dmp.no