Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Klassifisering av melatonin

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

DMP har nylig vurdert klassifiseringen av melatonin på nytt og er nå åpen for at melatoninprodukter med anbefalt døgndose til og med 1 mg kan reguleres under annen lovgiving enn legemiddellovgivningen.

Melatonin markedsføres i EU og internasjonalt både som næringsmiddel og som legemiddel. Det europeiske mattryggehetsorganet (EFSA) har godkjent to helsepåstander for melatonin:

  1. bidrar til å lindre den subjektive opplevelsen av jet-lag og

  2. bidrar til å redusere innsovningstiden.

DMP har konkludert med at produkter med melatonin med anbefalt døgndose til og med 1 mg, og tiltenkt bruk i tråd med EFSAs godkjente helsepåstander, ikke nødvendigvis er legemidler.

Produkter som markedsføres som kosttilskudd må være i overensstemmelse med matlova og tilhørende forskrifter, se www.mattilsynet.no.

DMP har informert tollen om at produkter med melatonin med anbefalt døgndose til og med 1 mg ikke skal tilbakeholdes i forbindelse med privatimport.

Kontakt oss

Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

22 89 77 00

klassifisering@dmp.no