Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Produktspesifikke veiledere

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

DMP utvikler produktsspesifikke veiledere for noe produkter og utstyrskategorier.

Dette er produkter som ikke har egne bestemmelser i våre regelverk, men hvor det av andre grunner er behov for ytterligere veiledning.

For utstyr med egne lovbestemmelse se siden om Spesielle typer medisinsk utstyr.

Kontakt oss

Enheter for medisinsk utstyr

22 89 77 00

medisinsk.utstyr@dmp.no