Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Import av legemidler til personlig bruk ved forsendelse

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : La til stoffet DMHA i listen over "stoffer som regnes som legemidler" La til info om at phenibut og kratom er siden desember 2023 klassifisert som narkotika

Postforsendelser med legemidler (både reseptpliktige og reseptfrie) fra utlandet er ikke tillatt og kan bli stoppet i tollkontroll. Hensikten med et strengt regelverk er å hindre feil bruk og beskytte forbrukere mot falske og ulovlige legemidler.

Innhold på siden

  Det er ikke tillatt å importere legemidler per post

  Både reseptfrie og reseptpliktige legemidler kan bli stoppet i sendinger fra utlandet. Selv om du har fått resept av norsk lege for et bestemt legemiddel, gir det ikke rett til å kjøpe tilsvarende legemiddel fra utlandet. Husk at et produkt kan regnes som legemiddel i Norge selv om det ikke er slik i landet produktet importeres fra. Ulovlig importerte legemidler kan beslaglegges og destrueres av Tolletaten jf. § 3-2 i forskrift om tilvirkning og import av legemidler.

  Klassifisering av et produkt som legemiddel baseres på en helhetlig vurdering av det aktuelle produktet. Klassifisering som legemiddel kan gjøres både på bakgrunn av funksjon og/eller på bakgrunn av presentasjon. Er produktet mitt et legemiddel?

  Godkjente norske nettapotek

  Det finnes godkjente norske nettapotek som sender både reseptfrie og reseptpliktige legemidler per post.

  Straffeansvar

  Ved ulovlig import kan du bli politianmeldt (avhengig av alvorlighetsgrad). Du kan bli anmeldt for brudd på legemiddelloven § 31, eller brudd på straffeloven §§ 231 og 232(narkotika) eller straffeloven §§ 234 og 235 (doping).

  Ingen erstatning

  Den som importerer har selv ansvar for å vite hva som er regelverket for import av varer og tjenester, og kan derfor ikke forvente å få tilbake pengene hvis et ulovlig importert produkt blir stoppet i tollkontroll.

  Vær forsiktig med hva du bestiller på internett

  Å få tilsendt legemidler fra utlandet er ikke tillatt. Mange utenlandske nettapotek driver ulovlig. Faren er stor for at legemidlene de selger er falske og ikke inneholder det som står på pakningen. Dosene kan være for lave slik at man ikke oppnår effekt, eller for høye med risiko for alvorlige bivirkninger.

  En rekke produkter som er tilgjengelig fra utenlandske nettsider presenteres som kosttilskudd eller kosmetikk. Vær oppmerksom på at norske myndigheter ikke nødvendigvis har vurdert om slike produkter er trygge å bruke. Dersom du bestiller slike produkter, påtar du deg et stort ansvar for risikoen i forbindelse med import og bruk.

  Les mer om farene ved kjøp av legemidler på internett på helsenorge.no.

  Hva er tillatt og hva kan bli stoppet i tollkontroll?

  Legemidler er ikke tillatt å privatimportere, men hvor går grensen mellom legemidler og andre produkter? Her er noen generelle råd og retningslinjer du kan bruke til å vurdere om noe er tillatt for privatimport.

  Vitaminer og mineraler

  Vitaminer og mineraler blir ikke stoppet i tollen dersom de er til personlig bruk, skal tas gjennom munnen og ikke markedsføres for behandling av sykdom. Privatimport av vitaminer som skal settes med sprøyte er ikke tillatt. For import av vitaminer for videresalg som kosttilskudd må du kontakte Mattilsynet.

  Urter

  Giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning er ikke tillatt for privatpersoner å importere. Det finnes ikke en fullstendig oversikt over slike urter, nedenfor er en liste som viser et utvalg av urter som kan bli stoppet i sendinger fra utlandet fordi de utgjør en helsefare. Hvis en urt ikke står på denne listen, må du selv vurdere trygghet og lovlighet ved å lese om kriteriene for klassifisering. Produkter markedsført som "tradisjonelle urte-legemidler" som for eksempel "Traditional chinese medicine" (TCM) anses som legemiddel basert på markedsføring. For spørsmål om hva som kan være kosstilskudd er det Mattilsynet som skal kontaktes.

  Liste over giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning (sist oppdatert 07.12.2020)

  Liste over giftige urter, urter som inneholder narkotiske stoffer og urter med kraftig virkning
  Latinsk navn/ Scientific name Norsk navn, kallenavn o.l. Engelsk navn, kallenavn o.l.
  Absint/Artemisia absinthium Malurt N/A
  Acacia rigidula/Acacia Vachella/Acacia Berlandieri/Acacia Senegalia N/A Senegalia berlandieri
  Achyrantes bidentata N/A Ox knee, niu xi
  Aconitum napellus Venusvogn, Storhjelm Aconite, Monkshood
  Aconitum septentrionale Tyrihjelm Scandinavian Monkshood
  Aconitum-arter Akonitum-arter Aconite
  Acorus Calamus Kalmusrot/mjølkerot Sweet flag
  Adenia-arter    
  Adonis vernalis Våradonis Pheasant's eye
  Adonis-arter    
  Amanita muscaria Rød fluesopp Fly agaric
  Ammi visnaga Tannstikke Toothpick-plant, Khella
  Anacyclus pyrethrumsynonym Anthemis pyrethrum. Pyrethrumrot, Bertam Spanish chamomile, Pellitory
  Anadenanther-arter   Yopo
  Anagallis arvensis Nonsblom Scarlet pimpernel
  Anamirta cocculus   Levant Berry
  Annona muricata    
  Aphanizomenon flos-aquae AFA-alge Blue-Green Algae
  Areca catechu/semen Betelnøtt, Arekanøtt Betel nut
  Argyreia Nervosa/ Argyeria Speciosa   Elephant creeper, hawaiian baby woodrose, wolly morning glory
  Aristolochia species Holurt arter  
  Artemisia cina   Santonica, Levant wormseed
  Asarum europaeum Hasselurt Hazelwort, Wild ginger, Asarabacca
  Atropa belladonna Belladonnaurt  
  Azadirachta indica Neem  
  Banisteriopsis caapi    
  Banisteriopsis muricata    
  Baptisia tinctoria Vill indigo Yellow false indigo, Horseflyweed
  Bryonia alba Svartgallbær White bryony, Wild hop
  Buxus sempervirens Buksbom Boxwood
  Caladium seguinum (Dieffenbachia seguine)   Dumbcane
  Calea Zacatechichi Drømmeurt  
  Catharanthus-arter    
  Cephaelis ipecacuanha (Uragoga ipecacuanha) Brekkrot, Ipekakuanha Brazil Root, Ipecac Syrup
  Chinae cortex (se Cinchonae cortex)   Cinchona
  Cinae flos Ormefrø, Cina, Artemisia cina Levant wormwood, Chamomile–leaved artemisia
  Claviceps purpurea Meldrøye, Sekale Ergot/ Ergot of rye, St. Antony's fire
  Clematis vitalba Klematis, tysk Traveler's Joy, Old Man's Beard
  Colchicum autumnale/ Speciosum/ vernum Tidløs Autumn Crocus, Wild Saffron
  Conium maculatum Skarntyde, Giftkjeks Hemlock
  Consolida regalis Ridderspore Delphinium
  Convallaria majalis Liljekonvall Lily-of-the-Valley
  Convolvulus-arter Convolvulus arvensis Åkervindel Field bindweed
  Cynoglossum officinale Hundetunge Hound's Tongue
  Cytisus scoparius Gyvel Scotch broom
  Datura-arter Piggeple, Stramonium Jimson weed, Devil's snare
  Digitalis purpurea og lanata Revebjelle, Digitalis Foxglove
  Dryopteris filix-mas Ormetelg Male fern
  Embelia-arter    
  Escholtzia californica Kaliforniavalmue California Poppy
  Euphorbia cyparissias Vortemelk, sypress Cypress spurge
  Euphorbia resinifera   Resin spurge
  Filicis rhizoma Bregnerot  
  Fritillaria meleagris Rutelilje Snake's head
  Fritillaria verticillata    
  Fumara officinalis Jordrøyk Common Fumitory, Earth-smoke
  Galega officinalis Geitvikke Goat's Rue
  Gelsemium sempervirens, Jasmin, gul False Jasmine
  Gelsemium-arter    
  Glecoma hederaceaNepeta Glecoma /Hederacea Korsknapp Ground ivy, the aerial parts of Glechoma hederacea
  Gynura divaricata    
  Helleborus niger Nyserot, sort Black Hellebore
  Hyoscyamus niger Villrot, Bulmeurt Henbane, Stinking nightshade
  Hypericum perforatum Johannesurt, Prikkperikum  
  Ipecacuanhae radix Brekkrot, Ipekakuanharot Ipecac
  Ipomoea hederacea   Mexican Scammony Root
  Ipomoea reptans Morning Glory  
  Ipomoea-arter    
  Juniperus sabina Sevenbom, Sabina Savin Tops
  Lobelia-arter    
  Lophophora Williamsii Peyotekaktus  
  Ma Huang Ephedra arter  
  Mallotus philippinensis Kamalatre  
  Mandragora officinarum,Mandragora vernalis Satans eple Alrune Mandragora, (European) Mandrake
  Melia azadirachta fructus Kinabær fra nimtre/ Nimtre Chinaberry tree, Neem friut, Neem Tree, Pride of China
  Menispermum canadense   Moonseed = Tinospora Cordifolia
  Mimosa hostilis/ tenuiflora    
  Mitragyna/Nauclea speciosa Kratom Mitragynine
  Nerium oleander Oleander  
  Nucis vomicae semen Revekake, Nux vomica  
  Nymphaea Caerula Blå lotus Sacred blue lilly, Blue lotus
  Panaeolus species Panaeolus arter  
  Panaeolus cyanescens Blånende flekkskivesopp  
  Pausinystalia yohimbe Johimbe Yohimbe, Yohimbin
  Physostigma venenosum Kalabarbønne Calabar Bean
  Phytolacca americana, Phytolacca decandra Poke, Kermesbær Pokeweed
  Pilocarpus-arter Pilocarpus-arter Jaborandi (=Pilocarpus microphyllus)
  Piper methysticum Kawa-Kawa, Kava  
  Podophyllum hexandrum Amerikansk Podofyllum Podophyllum, Mandrake
  Podophyllum peltatum Mandrake American Mandrake
  Podophyllum-arter    
  Polygonatum officinale (= odoratum) Kantkonvall Solomon's seal
  Polygonatum-arter    
  Polygonum multiflora   He Shou Wu
  Psychotria Viridis   Chacruna
  Rauvolfia serpentina Indian Snakeroot Rauwolfia Serpentine, Snakewood
  Rauvolfia Vomitoria   African Snakeroot, Serpent Wood
  Rauvolfia-arter    
  Rhododendron ferrugineum   Rusty-leaved Rhododendron
  Rhododendron-arter Alperose-arter  
  Rhus toxicodendron (se Toxicodendron vernix)Toxicodendron radicans, synonym Rhus radicans   Poison Ivy
  Ricinus communis semen,Ricinus sanguines Ricinusfrø Castor bean
  Sabadillae semen/ Schoenocaulon Officinale Sabadillefrø/Sabadille  
  Salvia divinorum   Sage of the diviners
  Sanguinaria canadensis Blodrot Bloodroot
  Sassafras albidum (= officinale) Sassafras  
  Scilla maritima Strandløk (Sea) squill, Squilla
  Sceletium tortuosum Kanna  
  Scillae bulbus    
  Scutellaria baicalensis Praktskjoldbærer Baikal Skullcap, Chinese Skullcap
  Scutellaria lateriflora   Skullcap
  Secale cornutum Sekale, Meldrøye Ergot
  Senecio jacobaea Landøyda Tansy ragwort
  Senecio vulgaris Åkersvineblom Groundsel
  Senecio-arter Svineblomslekta  
  Sida cordifolia   Flannel weed
  Solanum dulcamara Slyngsøtvier Bittersweet nightshade
  Solanum nigrum Svartsøtvier European black nightshade, petty morel
  Solanum paniculatum Jurubeba  
  Strophantus–arter Strofantus  
  Stramonii folium Stramoniumblad, piggepleblad Thorn apple
  Strychnos nux-vomica Stryknintre Nux Vomica
  Tabernanthe iboga Svart klaseormdrue (Iboga), Rotbark Iboga
  Teucrium scorodonia Firtann Wood Sage
  Thuja occidentalis Tuja Northern white-cedar, Thuja
  Toxicodendron vernix (Rhus toxicodendron)   Poison sumac
  Trichocereus peruvianus   Peruvian Torch
  Valeriana mexicana Valeriane, meksikansk  
  Valeriana wallichii Valeriane, indisk  
  Veratrum album Nyserot European white hellebore
  Veratrum-arter    
  Vinca minor Gravmyrt Lesser periwinkle
  Xanthium strumarium Grønnkrokfrø Common cocklebur
  Kosttilskudd

  Kosttilskudd som inneholder vitaminer, mineraler og urter (som ikke er på listen over) er som regel tillatt for privatimport. Dette forutsetter også at produktet ikke markedsføres som legemiddel eller med medisinske påstander. I utenlandske nettbutikker kan du imidlertid finne "kosttilskudd" som inneholder stoffer som anses som legemiddel i Norge. Slike produkter kan være ulovlig å importere, og de kan være skadelige å bruke. Det finnes mange useriøse aktører som selger helseprodukter. På helsenorge.no kan du lese noen tips til hva du bør tenke på før du bestiller.

  Se informasjon fra Mattilsynet om kosttilskudd og helsekostprodukter på Matportalen og Mattilsynet.

  Produkter med animalsk innhold

  Produkter med innhold av animalsk opprinnelse kan omfattes av flere regelverk:

  • Slike produkter kan omfattes av legemiddeldefinisjonen. Produkter kan anses som legemidler basert på påstander som er knyttet til produktet eller basert på virkningen av innholdsstoffene. Eksempler på slike produkter kan være produkter med innhold av tyreoideahormoner til behandling av stoffskiftesykdom.

  • Slike produkter kan omfattes av næringsmiddelregelverket som forvaltes av Mattilsynet. Næringsmiddelregelverket regulerer ikke privatimport,

   med unntak av noen begrensninger for animalske næringsmidler.

  • Slike produkter kan også omfattes av CITES-regelverket: Dette omhandler internasjonal handel med truede dyre- og plantearter. CITES-regelverket forvaltes av Miljødirektoratet i Norge, og eventuelle søknader om import skal også rettes dit.

   Les mer om regelverket for import av mat, helsekost og kosmetikk som inneholder CITES-arter.

    

  Stoffer som regnes som legemidler

  Et produkt kan anses som legemiddel enten ved at det utøver en medisinsk effekt (legemiddel per funksjon) eller ved at det presenteres med medisinske påstander (legemiddel per presentasjon) gitt at det er tiltenkt bruk på mennesker eller dyr.

  Dersom et stoff finnes i et preparat som markedsføres som legemiddel i Norge eller et annet land, vil det som hovedregel regnes som legemiddel og stoppes i tollkontroll. Les mer om klassifisering av produkter som legemidler og se tilhørende sjekkliste for avgjørelser om produktet er et legemiddel. For støtte i en vurdering kan man også se til innholdsstoffene som er oppført på våre veiledende lister:

  Noen produkter markedsføres som kosmetikk eller kosttilskudd i utlandet, men inneholder stoffer eller påstander som gjør at produktet klassifiseres som legemidler i Norge. Det at noe selges som kosmetikk eller kosttilskudd i utenlandske nettbutikker er derfor ikke ensbetydende med at dette vil anses som lovlig kosmetikk eller kosttilskudd i Norge. Videre finnes det produkter som inneholder såkalte plantederiverte innholdsstoffer. Slike stoffer kan også omfattes av legemiddeldefinisjonen uavhengig om det stammer fra planter eller ikke. Produktet vil da ikke være tillatt for privatimport. Ett eksempel på slike produkter er kremer med innhold av såkalt planteprogesteron som i praksis inneholder progesteron, som er en legemiddelsubstans.

  Unntak - stoffer som ikke stoppes

  Noen stoffer finnes både i produkter som er legemidler men også i produkter som markedsføres som kosttilskudd eller andre næringsmidler. Produkter som framstår som lovlig kosttilskudd i Norge og som inneholder slike stoffer, blir som regel ikke stoppet i tollkontroll. Eksempler på slike stoffer som kan finnes både i lovlig kosttilskudd og i registrerte legemidler: glukosamin, koffein, tryptofan og melatonin til og med 1 mg i døgndose. For spørsmål om hva som kan være lovlig kosttilskudd i Norge er det Mattilsynet som skal kontaktes.

  Tillegg - stoffer som stoppes

  Det finnes også mange stoffer som ikke finnes i godkjente legemidler men som på grunn av sin effekt regnes som legemidler, og blir stoppet i tollkontroll. Det finnes ikke noen oversikt over slike stoffer, men dersom nettsiden påstår at produktet virker på et medisinske problem eller gir store effekter på kroppen din kan det være et tegn på at produktet er et legemiddel og kan bli stoppet i tollkontroll. Eksempel på slike stoffer er:

  • Huperzine A
  • DMAA
  • DMHA (Octodrine)
  • Higenamine
  • Hordenine

  Fenibut og kratom var tidligere regnet som legemidler, men er siden 2023 klassifisert som narkotika. Postforsendelser med disse stoffene kan bli anmeldt til politiet.

  Selektive androgenreseptor-modulatorer (SARMs):

  Dette er en stoffgruppe som selektivt binder seg til androgene reseptorer i ulike vevstyper i kroppen, og stimulerer til aktivering av forskjellige anabolske effekter. SARMs er ikke tillatt for privatimport per post. Eksempler på slike substanser inkluderer ostarine (MK-2866) og ligandrol (LGD-4033).

  Nootropika:

  Nootropika (syn. smart drugs) er en samlebetegnelse på stoffer som kan føre til forbedret kognitiv funksjon. Mange av stoffene selges på internett som «smart drugs» med den hensikt å gi økt konsentrasjon og forbedret læreevne. Det er ikke tillatt å privatimportere slike stoffer per post og pakker som inneholder slike stoffer vil bli stoppet i tollen. Eksempler på nootropika inkluderer atomoksetin, piracetam, aniracetam, modafinil og flere.

  CBD (cannabidiol)

  Produkter som er basert på ekstrakter av cannabis (uavhengig av THC-innhold) regnes i dag som narkotika, og jf. narkotikaforskriften vil slike produkter ikke være tillatt for import uten særskilt tillatelse.

  Dersom det skjer endringer i regelverket for CBD-produkter vil det fremkomme av disse nettsidene. Se utfyllende informasjon om CBD generelt samt hva som gjelder for virksomheter som ønsker å drive med import og salg av slike produkter.

  Det finnes ett godkjent «CBD-legemiddel» på det norske markedet; Epidyolex inneholder CBD og er godkjent for behandling av sjeldne former for epilepsi hos barn. Høy pris gjør at det er lite aktuelt å bruke Epidyolex ved andre tilstander. (Sativex, et annet cannabis-legemiddel som er godkjent i Norge, inneholder like mengder CBD og THC).

  Ta kontakt med lege dersom du ønsker å diskutere CBD til medisinsk bruk. Legen din kan søke om godkjenningsfritak for slike legemidler, og apoteket bestiller legemidlet for deg. Godkjenningsfritak gir ikke rett til privatimport.

  DMP advarer mot å bruke legemidler kjøpt på internett fra utlandet, da man ikke kan være sikker på kvaliteten av disse.

  Homøopatiske legemidler

  Privatimport av homøopatiske legemidler (unntatt injeksjoner) blir ikke stanset i tollkontroll dersom de kommer fra et EU-/EØS-land.

  Les mer om homøopatiske legemidler.

  Legemidler til dyr

  Det er ikke tillatt å privatimportere legemidler til dyr, hverken per post eller ved å bringe legemidlene med seg inn i landet. Snakk med veterinær dersom dyret ditt har behov for medisinsk behandling. Les mer om innførsel av legemidler til dyr.

  For informasjon om pleiemidler og kosmetikk til dyr, kan du lese mer på Mattilsynets hjemmesider.

  E-sigaretter

  Privatimport av elektroniske sigaretter til personlig medisinsk bruk er bare tillatt fra EU/EØS-land, ikke fra for eksempel USA eller Storbritannia. Tolletaten kan be om dokumentasjon på at disse kravene er oppfylt, for eksempel i form av en resept eller legeerklæring. Ved import skal mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Les mer om regelverket for e-sigaretter.

  Det er ventet at det kommer et nytt regelverk for e-sigaretter i 2024.

  DMP kan ikke forhåndsvurdere om et produkt er tillatt for privatimport - hvorfor er det slik?

  DMP godkjenner legemidler som skal selges i Norge og fører tilsyn med apotek og nettapotek. Det sikrer at legemidler som selges i Norge er virksomme og trygge og har god kvalitet. Mattilsynet har tilsvarende ansvar for kosttilskudd.

  Det finnes tusenvis av helseprodukter til salgs på utenlandske nettsider, og det er ofte vanskelig å få tilgang til korrekt informasjon om hvilke stoffer disse produktene egentlig inneholder. Norske myndigheter har ikke ressurser til å bistå privatpersoner i forhåndsvurdering av produkter fra utenlandske nettsider. Vi henviser derfor til den veiledende informasjonen gitt ovenfor om hvilke produkter som kan bli stoppet i tollkontroll.

  Pakken min er stoppet - hvorfor det?

  Dersom du ønsker en forklaring på hvorfor pakken din er stoppet, kan du sende en e-post med oversikt over produktene i sendingen (helst med lenke til nettinformasjon om produktet) og kopi av varselbrev.

  Bruk e-postadressen privatimport@dmp.no

  Vi vil vurdere om pakken er blitt stoppet ved en feil.

  Det er en fordel at vi får henvendelsen i godt tid før planlagt retur eller destruksjon, slik at vi kan etterspørre nødvendig informasjon og gi beskjed til forsendelsesselskapet at saken er under vurdering.

  Importtillatelse i spesielle tilfeller 

  DMP kan i spesielle tilfeller tillate privatimport av legemidler dersom det er helsemessige grunner til det og det ikke finnes andre gode alternativer. Dette kan for eksempel gjelde personer som:

  • Er på ferie eller oppholder seg midlertidig i Norge 

  • Er nylig ankommet Norge og ikke har etablert legekontakt ennå

  • Har påbegynt behandling i utlandet og får ettersendt legemidler som er nødvendig for å fullføre denne behandlingen

  DMP utsteder ikke importtillatelser for legemidler som er kjøpt på utenlandske nettapotek. Vi har heller ikke mulighet til å gi importtillatelser for legemidler med narkotiske virkestoffer.

  DMP utsteder ikke importtillatelser for legemidler som er kjøpt på internett.

  Hvordan søker du om importtillatelse?

  Vi utsteder ikke importtillatelser før pakken har blitt kontrollert i tollkontroll. Årsaken er at vi i samarbeid med Tolletaten må vurdere det konkrete innholdet.

  Hvis pakken stoppes i tollkontroll, vil forsendelsesselskapet sende deg et varsel om dette. Da sender du så snart som mulig en e-post til forsendelseselskapet med kopi til privatimport@dmp.no. For eksempel er postfortolling@posten.no adressen til Posten Norge AS. Husk at forsendelsesskapet og ikke Tolletaten oppbevarer pakken frem til den blir utlevert eller destruert/returnert. I e-posten beskriver du kort saken og legger ved dokumentasjonen.

  Vi trenger:

  • resept eller dokumentasjon fra lege

  • beskrivelse av saken (vi ønsker ikke sensitive opplysninger)

  • kopi av varselbrevet

  Forsendelsesselskapet registrerer saken og sende den videre til DMP for vurdering. Vi anbefaler at du tar kontakt så snart som mulig når du mottar varselet før varen blir returnert/destruert. Vi minner om at det grunnet postgang og saksbehandling kan føre til at det tar noe lengre tid å få pakken din. Det er også slik at privatimport skjer på eget ansvar da DMP ikke kan gå god for kvaliteten på legemidler som importeres utenom de vanlige distribusjonskanaler.

  Vi ønsker ikke sensitive personopplysninger på e-post, men vi trenger opplysninger om hva sendingen inneholder og hvorfor du har behov for dette legemidlet fra utlandet.

  Legemidler som ikke er tilgjengelig i Norge

  Normalt gir ikke DMP importtillatelse til privatpersoner hvis begrunnelsen er at legemidlet ikke er tilgjengelig i Norge. Legen din kan søke om godkjenningsfritak for slike legemidler, og apoteket bestiller legemidlet for deg. Godkjenningsfritak gir ikke rett til privatimport.

  Kontakt oss

  Lag for klassifisering og privatimport

  22 89 77 00

  privatimport@dmp.no