Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Oppbevaringsbetingelser hos bruker

Publisert:

Endringer

Oppbevaringsbetingelser hos bruker skal fastsettes ifølge EU-dokumentet Guideline on declaration of storage conditions

  (CHMP/QWP/609/96/Rev 2) og tilsvarende for legemidler til dyr (CVMP/QWP/857608/2022).  

Kontakt oss

Enhet for distribusjon av legemiddeldata

22 89 77 00

farmakope@dmp.no