Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Legemidler med krav om sterilitet

Publisert:

Endringer

Veiledende brukstider etter anbrudd for legemidler med krav om sterilitet Legemidler med krav om sterilitet bør av mikrobiologiske hensyn oppbevares kaldt etter anbrudd hvis dette er mulig av hensyn til fysikalsk/kjemisk/biologisk stabilitet.

 

Legemiddelform

Brukstid/ betingelser

Infusjonsvæske
med eller uten tilsetning, til den enkelte pasient Høyst 24 timer
levert bruksferdig fra apotek Vurderes i det enkelte tilfelle
Konsentrat til infusjonsvæske
vandig ufortynnet eller fremstilt av pulver til infusjons-/injeksjonsvæske Høyst 24 timer
ikke vandig  Høyst 28 dager, i kjøleskap (2°C - 8°C)
Injeksjonsvæske, ufortynnet eller fremstilt av pulver til infusjons-/injeksjonsvæske
konservert, i flerdosebeholder Høyst 28 dager, i kjøleskap (2°C - 8°C)
ukonservert Høyst 12 timer, ved høyst 25 °C
   eller 24 timer, i kjøleskap (2°C - 8°C)
i ampuller Engangsbruk
Opptrukket i sprøyte; Injeksjonsvæske, ufortynnet eller fremstilt av pulver til infusjons-/injeksjonsvæske
Legemidler bør normalt ikke oppbevares opptrukket i sprøyte. Hvis dette unntaksvis skjer, skal det gjøres en vurdering om kjemiske/fysikalske egenskaper tillater dette. 
  Høyst 12 timer, ved høyst 25 °C
  eller 24 timer, i kjøleskap (2°C - 8°C)
  Sprøytene skal alltid oppbevares med ny steril propp. 
  En opptrukket sprøyte skal kun brukes til en enkelt pasient.
sprøyter i lukkede system for eksempel sprøytepumper Høyst 12 timer i romtemperatur eller 24 timer i kjøleskap (2°C - 8°C)
til intra- og periartikulær bruk eller til injeksjon i senefeste Høyst 12 timer, i kjøleskap (2°C - 8°C)
til bruk i øye Kun til den enkelte pasient, om behov for oppdeling, skal dette foregå i egnede fasiliteter i apotek
epidural - spinal Vurderes i det enkelte tilfelle
Skyllevæske
kirurgisk bruk Engangsbruk
annen anvendelse, aseptisk håndtering Høyst 24 timer
Øredråper
kirurgisk bruk/skadet trommehinne Engangsbruk
konserverte eller ikke-vandige Høyst 28 dager
Øyebadevann
kirurgisk bruk/førstehjelp Engangsbruk
konserverte, i flerdosebeholder  Høyst 28 dager
Kun til den enkelte pasient
i endosebeholder Engangsbruk
Øyedråper/Øyesalve
kirurgisk bruk/skadet øye Engangsbruk
konserverte, i flerdosebeholder  Høyst 28 dager
Kun til den enkelte pasient
i endosebeholder Engangsbruk
Steril gel, krem, liniment, pasta, pudder og salve
til kirurgisk bruk Engangsbruk
utvortes ved f.eks. større brannskader Høyst 28 dager
Kun til den enkelte pasient
i flerdosebeholder Vurderes i det enkelte tilfelle

 

Kontakt oss

Enhet for distribusjon av legemiddeldata

22 89 77 00

farmakope@dmp.no