Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Apotekdekning i Norge

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Apotekdekningen i Norge har blitt vesentlig bedret de siste tretti årene. I 1980 var det 254 apotek i Norge, mens vi hadde 768 apotek per 1. januar 2015.

I 1980 var det vel 16 000 innbyggere per apotek, mens det tilsvarende tallet i 2015 er i underkant av 7000. Apotekdekningen er blitt bedre både i distriktene og i sentrale strøk.

Last ned rapport:

Apotekdekning i Norge 1980-2015.

Kontakt oss

Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

22 89 77 00

tilsyn@dmp.no