Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Netthandel - registreringsordning for nettapotek og andre utsalgssteder

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Norske nettsteder som selges legemidler må være godkjent og registrert hos DMP. Slik sikrer vi at forbrukere får godkjente og trygge legemidler.

Innhold på siden

  Oversikt over registrerte nettapotek og andre utsalgssteder

  Se oversikt over nettapotek

  Registrere nettapotek

  Apotek/apotekkjeder som ønsker å registrere nettapotek må sende DMP følgende informasjon (jf. apotekforskriften § 42):

  • Navn på det fysiske apoteket som legemidleneskal utleveres fra og apotekets konsesjonsnummer

  • Dato for nårsalg av legemidler over internett påbegynnes

  • Nettbutikkens internettadresse (url)

  Opplysningene sendes til: post@dmp.no

  Husk å merke emnefeltet med "registrering av nettapotek".

  Registrere nettsteder med salg av legemidler utenom apotek (LUA-ordningen)

  Nettsteder som ønsker å registrere seg for salg av legemidler i LUA-ordningen, må sende DMP følgende informasjon (jf. LUA-forskriften § 10a):

  • Navn på den juridiske enheten som har ansvar for utsalgssteder inkl. organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

  • Navn på utsalgsstedet (om det avviker fra punktet over)

  • Gateadressen til det stedet som legemidlene skal utleveres fra. Dersom det er flere utleveringsadresser fra samme nettbutikk (f.eks at levering skjer fra nærmeste lokale butikk), skal det opplyses om hvordan kundene blir opplyst om dette. F.eks. at det er listet på nettsiden eller blir opplyst ved bestillingen.

  • Dato for start av salg av legemidler over internett

  • Nettadressen (url) hvor salget foregår og evt. andre opplysninger som er nødvendig for å identifisere nettstedet

  Opplysningene sendes til: post@dmp.no

  Husk å merke emnefeltet med "registrering av nett-LUA".

  Krav om lenke til DMPs informasjonsside om netthandel

  Nettsteder som selger legemidler skal inneholde en lenke til Direktoratet for medisinske produkters informasjonsside på Internett om salg av legemidler over Internett, jf. apotekforskriften (§42, andre punkt b) og LUA-forskriften (§10a, andre punkt b).

  DMP har utarbeidet en side med publikumsinformasjon om netthandel.Lenke til denne siden skal være godt synlig på alle nettsteder som tilbyr netthandel med legemidler. Deter tilstrekkelig at lenken er godt synlig på en enkeltstående side pånettstedet som omtaler hvilke tjenester virksomheten tilbyr når det gjeldernetthandel med legemidler.

  Felleseuropeisk logo på nettsteder som selger legemidler

  I EU er det fra 1. juli 2015 et krav at nettsteder og apper som selger legemidler på internett skal ha en synlig logo som bevis for at de driver lovlig. Logoen skal lenke til nasjonale legemiddelmyndigheters liste over aktører som har tillatelse til å selge legemidler over internett. Logoforordningen er nå blitt en del av EØS-avtalen, og logoen ble innført som krav til norske registrerte nettapotek, apper og andre utsalgssteder som selger legemidler på internett fra 2. april 2018.

  Formålet med logoen er at forbrukerne enkelt skal kunne se om nettstedet/appen er registrert hos DMP og dermed har lov til å selge legemidler på nettet. Kravet om synlig logo gjelder for alle nettsteder og apper som selger legemidler i EU. Logoen er lik i EU, men flagget i midten av logoen skal være tilpasset det enkelte land.

  Registrering

  Nettapotek og nettsteder med salg av legemidler utenom apotek (LUA-ordningen) som ønsker å registrere seg må sende inn nødvendige opplysninger til DMP.

  Se hvilke opplysninger som må sendes inn i avsnittet "Registrere nettapotek" ovenfor.

  Lisensavtale

  For å kunne bruke logoen må den som driver nettstedet inngå en lisensavtale med DMP som regulerer bruken av logoen. Når nettstedet har sendt inn opplysninger og blitt registrert hos DMP vil det bli sendt ut e-post med lisensavtale og retningslinjer for bruk av logoen. Avtalen må underskrives og returneres til DMP.

  Logoen

  Når vi har mottatt signert avtale sender vi en e-post med elektronisk logofil, lenken til listen over aktører som har lov til å selge legemidler på nettet sammen med retningslinjer for hvordan logoen skal brukes.

  Se retningslinjer for hvordan logoen skal brukes (pdf)

  Lenke fra logo til oversikt over registrerte nettsteder

  Logoen skal lenke til oversikt over godkjente utsalgssteder på dmp.no: https://dmp.no/godkjente-utsalgssteder-pa-nett

  Lenke til EMAs side om logo og nettapotek

  Kontakt oss

  Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

  22 89 77 00

  apotek@dmp.no