Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Godkjente legemidler til fisk

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Her finner du en oversikt over alle legemidler til fisk som har markedsføringstillatelse (MT) i Norge. Alle produktene er ikke nødvendigvis markedsført. Oversiktene finnes også som nedlastbare PDF-filer nederst på siden.

Innhold på siden

  Du finner preparatomtaler i Legemiddelsøk

  Godkjente kjemiske legemidler til fisk

  Bedøvelsesmidler
  Tabell over godkjente bedøvelsesmidler til fisk
  Produktnavn Aktive ingredienser Innehaver av MT Fiskearter MT-nummer
  Aqui-S vet concentrate for bath solution 540 mg/ml isoeugenol Scan Aqua Laks og regnbueørret 10/8077
  Benzoak vet. concentrate for bath solution 200 mg/ml benzocaine A.C.D. Pharmaceuticals Laks og ørret 1997/04919
  Benzorion vet, concentrate for bath solution 200 mg/m benzocaine Orion Corporation - Espoo Laks og ørret 17/12018
  Finquel vet powder for bath solution 1000 mg/g tricaine Scan Aqua Laks, regnbueørret og torsk 02/1257
  Tricaine Pharmaq vet powder for bath solution1000 mg/g tricaine Pharmaq Finfish 12/8906
  Nytox vet powder for bath solution 1000 mg/g tricaine Virbac Finfish inkludert prydfisk 15/10769
  Optomease vet concentrate for beth solution 200 mg/ml benzocaine Virbac S.A. Laks og regnbueørret 19/12864
  Antibakterielle midler
  Tabell over godkjente antibakterielle midler til fisk
  ProduktnavnAktive ingredienserInnehaver av MTFiskearterMT-nummer
  Aquaflor vet premix 50% for medicated feedflorfenicolIntervet/MSD Animal HealthLaks0000/07969
  Floraqpharma vet medicated pellets 2g/kgflorfenicolSkrettingLaks0000/08035
  Soppdrepende
  Tabell over godkjente soppdrepende midler til fisk
  ProduktnavnAktive ingredienserInnehaver av MTFiskearterMT-nummer
  Pyceze concentrate for bath solution 500 mg/mlbronopolNovartis Animal VaccinesLaks og regnbueørret08/5820
  Behandling av lakselus
  Tabell over godkjente midler til behandling av lakselus
  Produktnavn Aktive ingredienser Innehaver av MT Fiskearter MT-nummer
  Alpha Max vet solution 10 mg/ml deltamethrin Pharmaq Atlantisk laks og regnbueørret 1999/08073
  Azasure vet 500mg/g powder for suspension (tidligere: Trident vet) azamethiphos Neptune Pharma Limited Atlantisk laks 13/9411
  Ektobann vet medicatedpellets 2 g/kg teflubenzuron Skretting Laks 1997/03650
  Nemona (previouslyHydrogenperoksid AkzoNobel) concentrate for bathsolution 49,5 % w/w hydrogen peroxide Akzo Nobel Pulpand PerformanceChemicals AB Atlantisk laks 11/8574
  Paramove concentrate forbath solution 49,5 % w/w hydrogen peroxide Solvay ChemicalsInternational Laks 11/8486
  Releeze (former Lepsidon)vet medicated pellets 0,6g/kg diflubenzuron Ewos Laks 1995/01687
  Salmosan vet 500 mg/gpowder for suspension azamethiphos Fish Vet Group Atlantisk laks 13/9892
  Slice vet premix 0,2% for medicated feed emamectin Intervet/MSD Animal Health Laks og regnbueørret 1999/04254
  Ectosan vet 1000 mg/g powder for suspension imidacloprid Benchmark Animal Health Norway Atlantisk laks 20/13358

  Godkjente vaksiner til fisk

  Tabell over godkjente vaksiner til fisk
  Produktnavn Virkestoff Innehaver av MT Fiskearter MT-nummer
  Alpha ERM Salar (suspension for bath treatment) Yersinia ruckeri serovar O1b Pharmaq Laks 14/10238
  Alpha ERM Salar (suspension for injection) Yersinia ruckeri serovar O1b Pharmaq Laks 19/12915
  Alpha Ject 3000 Aeromonas salmonicida subsp.salmonicida, , Listonellaanguillarum serovar O1, Listonellaanguillarum serovar O2a Pharmaq Laks 07/5472
  Alpha Ject 5-3 Aeromonas salmonicida subsp.salmonicida, Listonella anguillarumserovar O1, Listonella anguillarumserovar O2a, Vibrio salmonicida,Moritella viscosa Pharmaq Laks 03/1814
  Alpha Ject 6-2 Aeromonas salmonicida subsp.salmonicida, Listonella anguillarumserovar O1, Listonella anguillarumserovar O2a, Vibrio salmonicida,Moritella viscosa, IPN-virus Pharmaq Laks 02/1370
  Alpha Ject micro 1 PD Salmon pancreas disease virus(SPDV) Pharmaq Laks 14/10332
  Alpha Ject micro 5 Aeromonas salmonicida subsp.salmonicida, Listonella anguillarum serovar O1, Listonella anguillarum serovar O2a, Vibrio salmonicida, Moritella viscosa Pharmaq Atlantisk laks 21/14286
  Alpha Ject Micro 6 Aeromonas salmonicida subsp.salmonicida, Listonella anguillarumserovar O1, Listonella anguillarumserovar O2a, Vibrio salmonicida,Moritella viscosa, IPN-virus Pharmaq Laks 11/8504
  Alpha Ject Moritella Moritella viscosa, AL21355 Pharmaq Atlantisk laks 21/14504
  Alpha Ject micro 7 ILA Aeromonas salmonicida subsp.salmonicida, Listonella anguillarumserovar O1, Listonella anguillarumserovar O2a, Vibrio salmonicida,Moritella viscosa, IPN-virus, ILAvirus Pharmaq Laks 17/11914
  Alpha Marine Vibrio Listonella aguillarum serovar O1,Listonella anguillarum serovar O2a,Listonella anguillarum serovar O2b Pharmaq Torsk 06/3891
  Flavo AVM6* Aeromonas salmonicida subsp.salmonicida, Vibrio salmonicida,Listonella anguillarum serotype O1,Listonella anguillarum serotypeO2a, Moritella viscosa,Flavobacterium psychrophilum, AL20055 Pharmaq Regnbueørret  
  Clynav DNA plasmid coding for salmonpancreas disease virus proteins Elanco Europe Ltd Atlantisk laks EU/2/16/197/001
  Pentium Forte Plus vet Aeromonas salmonicida subsp.salmonicida, Listonella anguillarumserovar O1, Listonella anguillarumserovar O2a, Vibrio salmonicida,Moritella viscosa, IPNV Elanco Europe Ltd Laks 07/4936
  Aquavac 6 vet. IPNV serotype Sp, Aeromonassalmonicida subsp. salmonicida,Vibrio salmonicida, Vibrioanguillarum serotype O1, Vibrioanguillarum serotype O2a,Moritella viscosa Interved/MSD Animal Health Laks 15/10717
  Aquavac PD7 vet Aeromonas salmonicida subsp.Salmonicida, Vibrio salmonicida,Listonella anguillarum serovar O1,Listonella anguillarum serovar O2a,Moritella viscosa, IPNV, SPDV Interved/MSD Animal Health Atlantisk laks 13/9717
  Aquavac Relera vet Yersinia ruckeri serovar I, Yersiniaruckeri biotype EX5 Interved/MSD Animal Health Regnbueørret 07/5597
  Aquavac YER vet Yersinia ruckeri serotype O1(Hagermann stamme Type I) Interved/MSD Animal Health Atlantisk laks 20-13533
  Norvax Compact PD vet SPDV Interved/MSD Animal Health Laks 10/7431

  * Generelt unntak fra markedsføringstillatelse

  Kontakt oss

  Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

  22 89 77 00

  vet.felles@dmp.no