Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Kvalifisering og godkjenning av leverandører og kunder

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Grossisten skal forsikre seg om at leverandører og kunder innehar nødvendige tillatelser til omsetning av legemidler (tilvirkertillatelse/ grossisttillatelse/ importtillatelse). Kopi av slik tillatelse skal innhentes ved opprettelse av nye leverandør- eller kundeforhold, dersom tillatelsens gyldighetsdato passeres eller dersom det er mer enn fem år siden tillatelsen ble utstedt. For leverandører skal grossisten også verifisere at leverandøren følger GDP. Dersom leverandøren ikke kan fremvise et GDP-sertifikat eller GMP-sertifikat, må grossisten på egen hånd sikre at leverandøren opererer i overensstemmelse med GDP. Dette gjøres ved å revidere/inspisere/auditere leverandøren.

Oppfølging av grossist som forestår fysisk håndtering

Grossister som kjøper lagrings- og/eller distribusjonstjenester av andre grossister (tredjepartspartgrossister), skal regelmessig følge opp at tredjepartsgrossisten forestår den fysiske varehåndteringen, lagrer og distribuerer legemidlene i overensstemmelse med betingelsene som følger grossistens produktregister og gjeldende GDP-retningslinjer.

Kontakt oss

Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

22 89 77 00

tilsyn@dmp.no