Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Anbefalinger etter referral vedtatt av EU-kommisjonen

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Oppdatering av produktinformasjon og andre regulatoriske tiltak som er anbefalt av det europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking PRAC og vedtatt av Den europeiske kommisjon blir publisert på EMAs nettside.

Innhold på siden

  Anbefalinger etter referral art. 20, art. 31 og art. 107i

  Søknader om implementering av endringer i produktinformasjon etter felles anbefalinger skal klassifiseres som C.I.1 og oppdateringen skal søkes i henhold til Europakommisjonens retningslinjer for klassifisering av endringer.

  Referralprosedyrene for art. 20, art. 31 og art. 107i beskrives nærmere på EMAs nettside.

  Anbefalinger etter referral art. 13, art. 29, art. 29(4), art. 30 og art. 31

  Referralprosedyrene er nærmere beskrevet på EMAs nettside.

  Kontakt oss

  Enhet for regulatorisk produktinformasjon

  22 89 77 00

  pi@dmp.no