Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Narkotikalisten

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Rettet opp antall generisk grupper til dagens 12 grupper, og foretatt mindre språklige endringer.

Narkotikalisten er en oversikt over narkotiske stoffer og er en del av narkotikaforskriften.

Innhold på siden

  Klikk her for å gå til narkotikalisten

  Narkotikalisten inneholder stoffer og planter som omfattes av FNs narkotikakonvensjoner. DMP kan også føre opp andre stoffer og planter dersom de har lignende skadevirkninger som allerede oppførte stoffer.

  Narkotikaforskriften har tre formål:

  • Fastsette hva som er narkotika

  • Sikre tilgang til nødvendige legemidler til medisinsk og vitenskapelig bruk

  • Forebygge spredning og misbruk og narkotika, herunder sikre forsvarlige kontrolltiltak

  Oppdatering av narkotikalisten

  Det er tre måter et stoff kan bli ført opp på narkotikalisten på;

  • Ved at FNs narkotikakommisjon vedtar oppføringen under FNs konvensjoner om henholdsvis narkotika og psykotrope stoffer. Dette er konvensjoner som Norge har tiltrådt og Norge oppdaterer sin narkotikaliste med det aktuelle stoffet uten å gjennomføre en nasjonal høring.

  • Ved at det foreslås en nasjonal oppføring. Da sendes et forslag på høring og dersom det ikke fremkommer noe i høringssvarene som gjør at forslaget må vurderes på nytt, kan stoffet føres opp på narkotikalista.

  • Ved at et stoff er omfattet av en av de 12 generiske gruppene i narkotikalista. Da er stoffet automatisk regulert som narkotika og kan føres opp ved navns nevnelse på narkotikalista uten høring.

  Utvelgelse av stoffer som vurderes for en nasjonal oppføring gjøres etter innspill fra blant andre politiet, Tolletaten og Folkehelseinstituttet. 

  Som et supplement til oppføring av enkeltstoffer åpner narkotikaforskriften for å føre opp grupper av stoffer på narkotikalisten. I dag er det 12 slike grupper i narkotikalisten. Nyutviklete stoffer som tilhører stoffgruppene, havner automatisk på listen over narkotiske stoffer. Det gjelder for eksempel syntetiske cannabinoider som omfattes av de aktuelle stoffgruppene. Muligheten til å føre opp stoffgrupper gjør at myndighetene i mye større grad kan være i forkant av utviklingen og på forhånd definere nyutviklede stoffer som narkotika. Dette gir politi, Tolletaten og rettsapparatet et godt verktøy i arbeidet mot nye narkotiske stoffer.

  Kontakt oss

  Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

  22 89 77 00

  narkotikakontroll@dmp.no