Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Årsrapport om bivirkninger 2009

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Antallet bivirkningsmeldinger i 2009 er rekordhøyt. Til sammen kom det inn 2914 meldinger. Det høye antallet skyldes influensapandemien. Over halvparten av bivirkningsmeldingene ble rapportert som følge av vaksiner.

Les den fullstendige bivirkningsrapporten for 2009

Alvorlige og dødelige bivirkninger

  • Andelen alvorlige bivirkninger ligger på samme nivå som i 2008 (46 %).
  • Til tross for et større antall meldinger er antallet rapporterte dødsfall stabilt (127 dødsfall). Andelen dødelige tilfeller er under 4,4 %. Det er noe lavere enn de foregående fem årene.
  • Som tidligere år er de fleste dødsfallene knyttet til behandling med blodfortynnende legemidler.

Bivirkninger av pandemivaksinen

Belastningen i forbindelse med influensapandemien har vært stor, men helsepersonell har likevel vært flinke til å melde bivirkninger.

  • I 2009 ble det meldt 801 tilfeller av bivirkninger etter vaksinering med Pandemrix. Helsepersonell ble spesielt anmodet om å melde alvorlige hendelser etter vaksinasjon. 201 av disse meldingene regnes som alvorlige, som for eksempel alvorlige allergiske reaksjoner, kramper og Guillain-Barré syndrom.
  • Det er rapportert ti dødsfall hos pasienter som har fått pandemivaksine. Siden det dør rundt 100 mennesker i Norge hver dag, vil noen dødsfall sammenfalle i tid med vaksinasjonen. Foreløpige resultater viser at dødsfallene ikke har noen sannsynlig sammenheng med vaksinen.
  • Det er rapportert 16 tilfeller av aborter, fosterdød eller dødfødsler i forbindelse med vaksineringen i 2009 . I mange av tilfellene var det alvorlig sykdom hos fosteret som kunne forklare aborten eller dødfødselen. Så langt gir ikke dataene signal om at vaksinering av gravide har medført risiko for fosteret eller den gravide.

DMP arbeider med en gjennomgang av alle meldte bivirkninger av pandemivaksinen Pandemrix i Norge.

Andre bivirkninger

  • Vaksinen Gardasil mot humant papillomavirus (HPV)-infeksjon ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i skoleåret 2009/2010. Rapporten viser at denne vaksinen har få alvorlige bivirkninger. Nær 15 000 jenter fikk vaksinen i 2009, og det ble mottatt 101 meldinger om mistenkte bivirkninger. Bare to av disse var alvorlige.
  • Oppfølgingsrutiner for barn som behandles med legemidler mot ADHD er endret som følge av ny kunnskap. For å redusere bivirkninger hos denne pasientgruppen må leger kartlegge og følge opp hjerte- og karsykdom og psykisk sykdom.
  • Antallet bivirkningsmeldinger på kosttilskudd og naturlegemidler har økt. I 2009 var det 52 meldinger og halvparten av disse var alvorlige. I flere av meldingene er det mistanke om at kosttilskudd i kombinasjon med vanlige legemidler har gitt endret effekt. Et eksempel på det er kosttilskuddet VitaePro som har gitt endret effekt av blodfortynnende legemidler og epilepsimidler.

Nye legemidler med nye virkningsmekanismer øker behovet for bivirkningsmeldinger fra helsepersonell. Disse meldingene er en uvurderlig del av arbeidet for å sikre pasientene riktig og trygg legemiddelbehandling.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no