Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Standarder for monografier med titler

Publisert:

Endringer

Ph. Eur. inneholder en mengde monografier og alle disse har til nå vært publisert i Databasen med titler og hvilken publikasjon de sist ble oppdatert i.

Alle monografier er kategorisert, og løsningen som siden 2017 har vært gjeldende internt ved DMP har ikke vært optimal. Derfor er kategoriene med tilhørende monografier beskrevet mer detaljert for de som er oppført i meny for Standarder fra og med NLS 2024.0.

Databasen blir å finne som tidligere med offisielle norske, latinske og engelske navn på farmakopéstandarder for råvarer og farmasøytiske preparater i den til enhver tid gjeldende farmakopé, men fra 1.1.2024 publiseres kun innhold fra

  • Monografier A-Å
  • Immunsera, human og veterinær
  • Urter og urtepreparater

De tre kategorien opprettholdes som før i databasen fordi de kan, er eller kan være, substanser som kan inngå som virkestoff og/eller hjelpestoff i markedsførte preparater.

Databasen finner du her

 

 

Kontakt oss

Enhet for distribusjon av legemiddeldata

22 89 77 00

farmakope@dmp.no