Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Håndtering av medisinsk utstyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Håndtering av medisinsk utstyr reguleres av Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Formålet med denne forskriften er å sikre bruken av medisinsk utstyr. Medisinsk utstyr skal til enhver tid være sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig.

Forskriften stiller krav til:

  • Anskaffelse

  • Opplæring av brukere

  • Hvordan utstyret skal være installert og oppkoblet

  • Bruken av utstyret

  • Hvordan utstyret vedlikeholdes

  • Hvordan endringer utføres og reparasjoner

  • Oppbevaring og lagring

  • Sammenstilling av medisinsk utstyr og dokumentasjon av dette

  • Virksomhetens meldeplikt

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

 

Det er Statens helsetilsyn og Statsforvalteren som fører tilsyn overfor helse- og omsorgstjenestens håndtering av medisinsk utstyr.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fører tilsyn med offentlig og privat håndtering av elektromedisinsk utstyr.

DMP fører tilsyn med helse- og omsorgstjenestens sammenstilling av medisinsk utstyr.

 

Kontakt oss

Enheter for medisinsk utstyr

22 89 77 00

medisinsk.utstyr@dmp.no