Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Meldte bivirkninger av HPV-vaksine

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

DMP har frem til 31. juli 2020 mottatt til sammen 1165 bivirkningsmeldinger etter at nesten 540 000 personer har blitt vaksinert med minst en dose HPV-vaksine i Norge. I all hovedsak betegnes bivirkningene som lite alvorlige.

Jenter og gutter får i dag tilbud om vaksinering med Cervarix som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Cervarix har vært benyttet i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2017, og før dette ble Gardasil benyttet. Kvinner født i 1991 eller senere har i perioden 1. november 2016 til 30. juni 2019 fått tilbud om gratis HPV-vaksine. HPV-vaksinen Cervarix er brukt i dette midlertidige programmet.

Les hele rapporten

  • Etter at nesten 290 000 personer er vaksinert med minst en dose Cervarix er det mottatt 330 bivirkningsmeldinger totalt, hvorav 30 er alvorlige.

  • Etter at over 239 113 personer er vaksinert med minst en dose av Gardasil, er det mottatt totalt 784 bivirkningsmeldinger, hvorav 88 er alvorlige.

  • Etter at over 10 540 personer er vaksinert med minst en dose Gardasil 9 er det mottatt 51 bivirkningsmeldinger totalt, hvorav 4 er alvorlige.

Alle bivirkninger meldes på mistanke og vurderes fortløpende av Folkehelseinstituttet og DMP.

DMP har ikke fått melding om dødsfall som kan knyttes til HPV-vaksinene. I all hovedsak er pasientene i bedring eller helt friske igjen ved rapporteringstidspunktet.

Fordelen ved å gi vaksinen vurderes som langt større enn de mulige ulempene.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no