Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Offentlig finansiering og pris på legemidler

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) vurderer om medisinske produkter er kostnadseffektive, fastsetter maksimalpriser på legemidler og administrerer ordningen med medisinbytte i apotek (generisk bytte).

Kontakt oss

Direktoratet for medisinske produkter

22 89 77 00

post@dmp.no