Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Koronavaksiner og blodpropp - hva vet vi så langt?

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er så langt ikke påvist økt risiko for blodpropp etter bruk av mRNA-vaksinene Comirnaty og Spikevax, men legemiddelmyndighetene følger dette nøye. Her oppsummerer vi det vi vet.

Innhold på siden

  Hva er blodpropp?

  Blodpropper oppstår når blodet levrer seg (koagulerer) i blodbanen. Blodpropper kan oppstå på forskjellige steder som for eksempel i legg, lunge eller hjerne, og har ulike årsaker. Blodpropper er sjeldne hos unge, men risikoen øker betraktelig med alderen. Blant personer over 50 år vil omtrent en av 500 få blodpropp hvert år. Det er en rekke faktorer som bidrar til økt risiko for blodpropp, som arvelige tilstander, enkelte sykdommer, graviditet, overvekt, høyt blodtrykk, røyking, sengeleie etter operasjoner og alvorlig sykdom, samt bruk av enkelte legemidler som for eksempel p-piller med østrogen.

  Det er velkjent at også virusinfeksjoner (for eksempel vannkopper og covid-19) enkelte ganger fører til dannelse av blodpropper(1,2,3). 

  Blodpropp kan oppstå ulike steder:

  • ​Blodpropp i vener (VTE) opptrer oftest i de dype venene i et ben eller en arm (dyp venetrombose - DVT).
  • Dersom en propp i en vene løsner, kan den føres med blodstrømmen til lungene og gi blodpropp i lungene (lungemboli - LE).
  • Blodpropp i arterier (pulsårer) utvikles gjerne der åreveggen er skadet av åreforkalkning (aterosklerose).
  • Personer med hjerteflimmer kan få små blodpropper i venstre forkammer i hjertet på grunn av uregelmessig hjerteaksjon. Disse kan føres med blodet til hjernen og gi hjerneslag.

  Les mer om symptomer på blodpropp på helsenorge.no

  Hva vet vi om risikoen for blodpropp ved de ulike vaksinene?

  mRNA-vaksinene Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna)

  ​Det er så langt ikke påvist økt risiko for blodpropp etter bruk av mRNA-vaksinene Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna). I noen studier (4,5), men ikke alle (6,7,8,9), er det rapportert om flere tilfeller av blodpropp hos de som har fått mRNA-vaksine mot covid-19. Legemiddelmyndigheter verden over har fulgt og følger dette nøye.

  JCOVDEN (Janssen) - ikke i bruk i Norge

  Det ble observert flere tilfeller av venøse blodpropper etter at koronavaksinen fra Janssen ble tatt i bruk, og Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har ført opp blodpropper i venene (VTE) som en sjelden bivirkning i preparatomtalen for JCOVDEN​ (tidligere kalt COVID-19 Vaccine Janssen).   

  Vaxzevria (AstraZeneca)- ikke i bruk i Norge

  EMA har også konkludert med at blodpropper er en potensiell risiko ved bruk av vaksinen fra AstraZeneca – og dette undersøkes videre. Blodpropp i hjernens vener (cerebral venøs trombose og sinusvenetrombose) er ført opp som en bivirkning med ukjent frekvens i preparatomtalen for Vaxzevria​.

  Alvorlige tilfeller av blodpropp og lavt antall blodplater (TTS/VITT)

  Vaxzevria og JCOVDEN – ikke i bruk i Norge

  TTS (trombose med trombocytopeni-syndrom), også omtalt som VITT (vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni), er en alvorlig tilstand som kje​​​​​​​​nnetegnes av blodpropper på uvanlige steder kombinert med lavt an​tall blodplater. TTS er ført opp som en alvorlig, svært sjelden bivirkning i preparatomtalen til virusvektor-vaksinene Vaxzevria (AstraZeneca) og JCOVDEN (Janssen). Begge disse vaksinene ble tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet på grunn av risiko for denne bivirkningen.

  mRNA-vaksinene Comirnaty og Spikevax

  Det er ikke funnet en tilsvarende sammenheng mellom TTS og mRNA-vaksinene Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna).

  Referanser

  ​1: Katsoularis I, Fonseca-Rodríguez O, Farrington P, Jerndal H, Lundevaller E H, Sund M et al. Risks of deep vein thrombosis, pulmonary embolism, and bleeding after covid-19: nationwide self-controlled cases series and matched cohort study BMJ 2022; 377 :e069590 doi:10.1136/bmj-2021-069590

  2: Amlie-Lefond C, Gilden D. Varicella Zoster Virus: A Common Cause of Stroke in Children and Adults. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2016 Jul;25(7):1561-1569. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.03.052. Epub 2016 Apr 29. PMID: 27138380; PMCID: PMC4912415.

  3: Sundström, K., Weibull, C.E., Söderberg-Löfdal, K. et al. Incidence of herpes zoster and associated events including stroke—a population-based cohort study. BMC Infect Dis 15, 488 (2015). https://doi.org/10.1186/s12879-015-1170-y​

  4: Hippisley-Cox J, Patone M, Mei X W, Saatci D, Dixon S, Khunti K et al. Risk of thrombocytopenia and thromboembolism after covid-19 vaccination and SARS-CoV-2 positive testing: self-controlled case series study BMJ 2021; 374 :n1931 doi:10.1136/bmj.n1931 https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1931.long

  5: Berild, J. D., Larsen, V. B., Hviid, A. et al. Analysis of Thromboembolic and Thrombocytopenic Events After the AZD1222, BNT162b2, and MRNA-1273 COVID-19 Vaccines in 3 Nordic Countries. JAMA Network Open. 2022;5(6):e2217375. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.17375https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2793348

  6: Barda N, Dagan N, Ben-Shlomo Y, Kepten E, Waxman J, Ohana R, Hernán MA, Lipsitch M, Kohane I, Netzer D, Reis BY, Balicer RD. Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting. N Engl J Med. 2021 Sep 16;385(12):1078-1090. doi: 10.1056/NEJMoa2110475. Epub 2021 Aug 25. PMID: 34432976; PMCID: PMC8427535. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475?query=featured_home

  7: Nicholson M, Goubran H, Chan N, Siegal D. No apparent association between mRNA COVID-19 vaccination and venous thromboembolism. Blood Rev. 2022 Nov;56:100970. doi: 10.1016/j.blre.2022.100970. Epub 2022 May 11. PMID: 35577626; PMCID: PMC9091073. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268960X22000443?via%3Dihub

  8: Sessa M, Kragholm K, Hviid A, Andersen M. Thromboembolic events in younger women exposed to Pfizer-BioNTech or Moderna COVID-19 vaccines. Expert Opin Drug Saf. 2021 Nov;20(11):1451-1453. doi: 10.1080/14740338.2021.1955101. Epub 2021 Jul 26. PMID: 34264151; PMCID: PMC8330010.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14740338.2021.1955101

  9: Hviid A, Hansen JV, Thiesson EM, Wohlfahrt J. Association of AZD1222 and BNT162b2 COVID-19 Vaccination With Thromboembolic and Thrombocytopenic Events in Frontline Personnel : A Retrospective Cohort Study. Ann Intern Med. 2022 Apr;175(4):541-546. doi: 10.7326/M21-2452. Epub 2022 Feb 1. PMID: 35103482; PMCID: PMC8805866. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8805866/

  Kontakt oss

  Enhet for riktig legemiddelbruk

  22 89 77 00

  bivirkninger@dmp.no