Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Kvalitetsstyringssystem og risikohåndtering

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Produsenten skal redusere risikoene for bruker så langt som mulig uten at nytte-risikoforholdet påvirkes negativt. Dette arbeidet starter i utviklingsfasen, der man må etablere et kvalitetsstyringssystem og system for risikohåndtering.

Innhold på siden

  Produsenten kan benytte de harmoniserte standarder for kvalitetsstyringssystem og risikohåndtering for å oppfylle de relevante kravene i regelverket. 

  Under er bare to av mange harmoniserte standarder og det er flere som er relevante for produsenter av medisinsk utstyr.

  Se egen side for mer informasjon om Standarder og fellesspesifikasjoner.

  Oversikt over kravene til produsentens kvalitetsstyringssystem finner du i MDR artikkel 10 og IVDR artikkel 10.

  Kvalitetsstyring

  Relevant standard: EN ISO 13485 «Medisinsk utstyr —Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk» 

  Denne omfatter blant annet:

  • Ledelsens ansvar

  • Ressursstyring

  • Utvikling og design

  • Innkjøp

  • Produksjon

  • Måling, analyse og forbedringer

  For ytterligere veiledning til denne standarden:

  ISO 13485:2016 – Medical devices – Advice from ISO/TC 210

   

  Risikostyring

  Relevant standard: EN ISO 14971 «Medisinsk utstyr - Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr»

  Denne omfatter blant annet:

  • Beskrivelse av prosessen for risikohåndtering

  • Plan for risikohåndtering, risikoanalyse og risikoevaluering

  • Risikoreduserende tiltak, evaluering av gjenværende risiko og nytte-risikoforholdet

  • Gjennomgang av aktivitetene for risikohåndtering

  • Risikohåndtering under produksjon og etter at utstyret er gjort tilgjengelig på markedet

  For ytterligere veiledning til denne standarden:

  ISO/TR 24971:2020 Medical devices — Guidance on the application of ISO 14971

  Kontakt oss

  Enhet for medisinsk utstyr - markedsovervåking

  22 89 77 00

  tilsynmedisinskutstyr@dmp.no