Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Årsrapport om bivirkninger 2019

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

I 2019 mottok DMP 5 083 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. 33 % av meldingene ble klassifisert som alvorlige.

Les hele årsrappporten

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no