Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Godkjenningsfritak

For å bruke legemidler som ikke har markedsføringstillatelse (MT) i Norge, må forskriver søke om godkjenningsfritak. Dette gjelder også ved bruk av legemidler som har markedsføringstillatelse i Norge, men som av ulike grunner ikke markedsføres i Norge.

Kontakt oss

Lag for godkjenningsfritak

22 89 77 00

Telefontid: 10-11. Alle telefonhenvendelser skal gå via sentralbord.

godkjenningsfritak@dmp.no