Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Høringer om opptak på byttelisten

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Opptak av legemidler på byttelisten skal i visse tilfeller sendes på høring. Slike høringer sendes ut til berørte aktører, normalt med en høringsfrist på tre uker.

Innhold på siden

  Kriterier for når opptak på byttelisten sendes på høring:

  • Legemidlene ikke er undersøkt med en bioekvivalensstudie (med noen unntak)

  • Legemidlene har fått markedsføringstillatelse etter bibliografisk søknad (Legemiddelforskriftens § 3-12 –artikkel 10a –veletablert bruk)

  • Legemidlene har fått markedsføringstillatelse etter biotilsvarende søknad (artikkel 10(4))

  • Legemidlene er til lokal bruk (øye, øre, hud, slimhinner) hvor bioekvivalens ikke er relevant

  • DMP ønsker innspill til vurdering av medisinsk likeverdighet og forhold rundt medisinbytte i apotek

  Høringer

  2024
  Legemiddel​​ ​Legemiddelform ​Høringsdokumenter
  Natalizumab ​Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

  ​Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet​

  Metadon Mikstur, oppløsning

  Høringsbrev

  Vedlegg

  Vurdering av byttbarhet

  Alvesco Inhalasjonsaerosol, oppløsning

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Azarga Øyedråper, suspensjon

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Simbrinza Øyedråper, suspensjon

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Beklometasondipropionat/formoterol Inhalasjonsvæske

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Tocilizumab

  Injeksjonsvæske

  Infusjonsvæske

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

   

  2023
  Legemiddel​​ ​Legemiddelform ​Høringsdokumenter
  ​Insulin aspart ​Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Høringsbrev
  Vurdering av byttbarhet
  ​Filgrastim​ ​Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

  Høringsbrev
  Vurdering av byttbarhet
  ​​Trastuzumab ​Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

  Høringsbrev
  Vurdering av byttbarhet

  Ranibizumab Injeksjonsvæske, oppløsning

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Apixaban Tabletter, filmdrasjert

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Efedrin Injeksjonsvæske, oppløsning

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Adalimumab Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn og ferdigfylt sprøyte

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  2022

  Legemiddel​

  Legemiddelform​

  ​Høringsdokumenter

  ​Teriparatid

  Injeksjonsvæske, oppløsning

  Høringsbrev
  Vurdering av byttbarhet (Livogiva)
  Vurdering av byttbarhet (Movymia)
  Høringsinnspill

  ​Natriumklorid

  ​Tabletter 

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  ​​Deksametason og kloramfenikol

  ​Øyedråper

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  ​Olopatadin

  ​Øyedråper

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  ​​Kalcipotriol og betametason

  ​Gel

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  ​Etanercept

  ​Injeksjonsvæske, oppløsning

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  ​Tobramycin

  ​Inhalasjonsvæske til nebulisator

  Høringsbrev
  Vurdering av byttbarhet

  ​​Insulin glargin

  ​Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  ​​Enoksaparin​

  ​Injeksjonsvæske, oppløsning

  Høringsbrev (Inhixa)
  Vurdering av byttbarhet
  (Inhixa og Klexane)

  Høringsbrev (Ghemaxan)​
  Vurdering av byttbarhet (Ghemaxan og Klexane)​​​​

  ​Pegfilgrastim​

  ​Injeksjonsvæske, oppløsning

  ​​Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  ​Teriparatid

  ​Injeksjonsvæske, oppløsning

  Høringsbrev
  Vurdering av byttbarhet

  ​Budesonid​​

  ​Depotkapsel og kapsel
  med modifisert frisetting

  Høringsbrev
  Vurdering av byttbarhet 

   

  2021
  Legemiddel Legemiddelform Høringsdokumenter
  Melatonin Tabletter Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Mesalazin Stikkpiller

  Høringsbrev


  Vurdering av byttbarhet
  Metotreksat Injeksjonsvæske

  Høringsbrev


  Vurdering av byttbarhet

  Diazepam Tabletter

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Kalsipotriol/betametason Salve

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Kalsiumkarbonat/kolekalsiferol Tyggetabletter

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Midazolam Munnvann

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Insulin glargin Injeksjonsvæske, oppløsning

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Høringsinnspill

  DMPs svar på høringsinnspill

  Insulin lispro Injeksjonsvæske, oppløsning

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Høringsinnspill

  DMPs svar på høringsinnspill

  Follitropin alfa Injeksjonsvæske, oppløsning

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Høringsinnspill

  Beslutning

  Teriparatid Injeksjonsvæske, oppløsning

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Høringsinnspill

  DMPs svar på høringsinnspill

  Levonorgestrel Intrauterint innlegg

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Lanreotid Injeksjonsvæske, oppløsning

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  2020
  Legemiddel Legemiddelform Høringsdokumenter
  Karbamid Krem

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet
  Aciklovir Øyesalve

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Kloramfenikol Øyedråper

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  2019
  Legemiddel Legemiddelform Høringsdokumenter  
  Kolekalsiferol Tabletter

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  2018
  Legemiddel Legemiddelform Høringsdokumenter
  Takrolimus Salve

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Natriumfluorid Tannpasta

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  salmeterol og flutikasonformoterol og budesonid inhalasjonspulver Høringsbrev
  2017
  Legemiddel Legemiddelform Høringsdokumenter
  Triamcinolon Injeksjonsvæske

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet
  2016
  Legemiddel Legemiddelform Høringsdokumenter
  Ganirelix Injeksjonsvæske

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet
  Imatinib tabletter

  Høringsbre

  Vurdering av byttbarhet
  Kloramfenikol øyesalve Høringsbrev
  Paracetamol/kodein tabletter

  Høringsbrev

  Vurdering av byttbarhet

  Kontakt oss

  Lag for bytte av legemidler i apotek

  22 89 77 00

  medisinbytte@dmp.no