Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Veterinærmedisin

DMP har ansvar for godkjenning av legemidler til dyr. Vi vurderer dokumentasjon av sikkerhet og effekt og vurderer nytte/risiko av søknader om klinisk utprøvning og markedsføringstillatelser. Vi overvåker bivirkninger og oppdaterer sikkerhetsinformasjon.

Kontakt oss

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@dmp.no