Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Rutine for godkjenningsfritak ved sykehus

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

DMP tilbyr en forenklet rutine da e-resept ikke kan benyttes ved rekvirering av uregistrerte legemidler til bruk ved avdeling.

Innhold på siden

  Ved rekvirering av uregistrerte legemidler til bruk ved avdeling (ikke knyttet til enkeltpasient) «skal samtykke innhentes av den ansvarlige overlege ved vedkommende avdeling» jfr. legemiddelforskriften § 2-5.

  E-resept kan ikke brukes for rekvirering til avdeling. Noen helseforetak planlegger løsninger der søknad om godkjenningsfritak blir en integrert del av en elektronisk kurve, men dette ligger trolig noe fram i tid.

  Inntil slike løsninger er på plass, tilbyr DMP en forenklet rutine for søknader om godkjenningsfritak for legemidler til bruk ved sykehusavdeling. Rutinen forutsetter samarbeid mellom sykehusavdeling og sykehusapotek.

  For notifiserte preparater:

  1. Sykehusapoteket utarbeider hvert år en oversikt (liste) over de uregistrerte legemidlene som er levert til avdelingen i løpet av det siste året: ATC-kode, virkestoff, salgsnavn, styrke, form og mengde. Dersom avdelingen ønsker det, kan andre opplysninger som pris tas med.

  2. Avdelingsoverlegen går gjennom listen og vurderer bruken av uregistrerte legemidler. Dersom det er legemidler som ikke skal brukes ved avdelingen det neste året strykes disse fra lista.

  3. Avdelingsoverlegen signerer den oppdaterte listen og returnerer den til sykehusapoteket. Signaturen bekrefter at avdelingsoverlegen har vurdert bruken av de opplistede uregistrerte legemidlene og at bruken av de uregistrerte legemidlene er medisinsk begrunnet.

  4. Sykehusapoteket oppbevarer de underskrevne listene ved apoteket i ett år.

  For preparater som krever forhåndsgodkjenning av DMP før utlevering:

  Signert papirsøknad skannes og sendes som PDF-fil til følgende e-postadresse godkjenningsfritak@dmp.no. DMP behandler søknaden og besvarer den per e-post.

  Innsending per post er fortsatt mulig, men forlenger saksbehandlingstiden.

  Dersom søknaden gjelder enkeltpasient som skal behandles på sykehusavdeling skal søknaden ikke inneholde andre personopplysninger enn initialer og alder.

  Papirsøknader fra sykehusavdeling som er sendt som PDF-fil via e-post, vil ha samme gyldighet som papirsøknader sendt via post.

  Søknadsskjema

   

  Rettledning for søknadsbruk av skjema (PDF)

  Kontakt oss

  Lag for godkjenningsfritak

  22 89 77 00

  Telefontid: 10-11. Alle telefonhenvendelser skal gå via sentralbord.

  godkjenningsfritak@dmp.no