Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Liste over legemidler som kan omsettes utenfor apotek

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

DMP fastsetter hvilke legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA).

Listen over legemidler gjennomgås og oppdateres årlig etter innspill fra berørte aktører og medisinsk fagmiljø. Butikkene velger selv hvilke av legemidlene de vil selge, men det stilles krav til minimumsutvalg ved salg av visse legemidler

Se liste over legemidler som kan omsettes utenom apotek gjeldende fra 1. januar 2021

Alle reseptfrie homøopatiske legemidler som er registrert hos DMP kan omsettes utenom apotek. For oversikt over hvilke homøopatiske legemidler dette gjelder, se DMPs side om homøopatiske legemidler.

Salg av reseptfrie legemidler til akvariefisk tillattes solgt i dyreforretninger, herunder zoobutikker

Årsplan for oppdatering av listen (avvik kan forekomme):

 • Det gis mulighet til å sende løpende innspill til endringer i LUA-listen frem til

  1. april
 • DMP sender ut forslag om endringer på høring innen

  1. juni
 • Høringssvar sendes DMP innen

  1. september
 • Ny liste over vareutvalg fastsettes innen

  1. oktober
 • Ny liste over vareutvalg trer i kraft

  1. februar året etter

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no

Gunnar Fløan Rimul

Enhet: enhet for legemiddelsikkerhet

90229626

Gunnar.Rimul@dmp.no