Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Om publiseringer i NLS og Ph. Eur. i 2024

Publisert:

Endringer

Publiseringer og oppdatering i Norske legemiddelstandarder og Den europeiske farmakopé i 2024

Publiseringer

NLS 2024.0

Norske legemiddelstandarder 2024.0

24.oktober 2023

NLS 2024.1

Norske legemiddelstandarder 2024.1

1.april 2024

NLS 2024.2

Norske legemiddelstandarder 2024.2

1.juli 2024

Ph. Eur. 11.3

European pharmacopoeia 11.3

1.januar 2024

Ph. Eur. 11.4

European pharmacopoeia 11.4

1.april 2024

Ph. Eur. 11.5

European pharmacopoeia 11.5

1.juli 2024

Contents of Ph. Eur. 11th edition, pdf.

Her finnes all informasjon som i tidligere utgaver av NLS ble publisert under Utgåtte, endrede, korrigerte standarder samt alt vedrørende generelle metoder.

Contents of Ph. Eur. 11.0th edition, pdf.

Contents of Ph. Eur. 11.1st edition, pdf.

Contents of Ph. Eur. 11.2nd edition, pdf.

Contents of Ph. Eur. 11.3rd edition, pdf.

Contents of Ph. Eur. 11.4th edition, pdf.

Contents of Ph. Eur. 11.5th edition, pdf.

 

Nye norske titler i NLS 2024.0

Endrede norske titler i NLS 2024.0

 

Henvisninger til informasjon i Ph. Eur.

Det krever pålogging til Ph. Eur. online for tilgang til informasjon der. EDQM har en abonnements-ordning, løsning finnes her: EDQM Store.

Det anbefales å gjøre seg kjent med følgende i Ph. Eur.:

Introduction med

 • Preface of nnth edition of the Ph. Eur.
 • Purpose of The European Pharmacopoeia
 • Seat of the European Pharmacopoeia Commission
 • General principles
 • Monographs on pharmaceutical preparations
 • Work programme
 • Certification procedure
 • Publications
 • CombiStats
 • International harmonisation

General Notices med

 • General statements med avsnitt
 • Other provisions applying to monographs and general chapters
 • General chapters
 • General monographs and general monographs on dosage forms
 • Individual monographs med avsnitt
 • Reference standards
 • Abbrevations and symbols
 • Units of the international system (SI) used in the Ph. Eur. and equivalence with other units

 

 

Kontakt oss

Enhet for distribusjon av legemiddeldata

22 89 77 00

farmakope@dmp.no