Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Om publiseringer i NLS og Ph. Eur. i 2024

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Publiseringer og oppdatering i Norske legemiddelstandarder og Den europeiske farmakopé i 2024

Innhold på siden

  Publiseringer

  Forkortelse

  Publikasjonsnavn

  Publiseringsdato

  NLS 2024.0

  Norske legemiddelstandarder 2024.0

  24.oktober 2023

  NLS 2024.1

  Norske legemiddelstandarder 2024.1

  1.april 2024

  NLS 2024.2

  Norske legemiddelstandarder 2024.2

  1.juli 2024

  Ph. Eur. 11.3

  European pharmacopoeia 11.3

  1.januar 2024

  Ph. Eur. 11.4

  European pharmacopoeia 11.4

  1.april 2024

  Ph. Eur. 11.5

  European pharmacopoeia 11.5

  1.juli 2024

  Contents of Ph. Eur. 11th edition, pdf.

  Her finnes all informasjon som i tidligere utgaver av NLS ble publisert under Utgåtte, endrede, korrigerte standarder samt alt vedrørende generelle metoder.

  Henvisninger til informasjon i Ph. Eur.

  Det krever pålogging til Ph. Eur. online for tilgang til informasjon der. EDQM har en abonnements-ordning, løsning finnes her: EDQM Store.

  Det anbefales å gjøre seg kjent med følgende i Ph. Eur.:

  Introduction med

  • Preface of nnth edition of the Ph. Eur.
  • Purpose of The European Pharmacopoeia
  • Seat of the European Pharmacopoeia Commission
  • General principles
  • Monographs on pharmaceutical preparations
  • Work programme
  • Certification procedure
  • Publications
  • CombiStats
  • International harmonisation

  General Notices med

  • General statements med avsnitt
  • Other provisions applying to monographs and general chapters
  • General chapters
  • General monographs and general monographs on dosage forms
  • Individual monographs med avsnitt
  • Reference standards
  • Abbrevations and symbols
  • Units of the international system (SI) used in the Ph. Eur. and equivalence with other units

  Kontakt oss

  Enhet for distribusjon av legemiddeldata

  22 89 77 00

  farmakope@dmp.no