Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Regelverk for salg av legemidler til dyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemidler til dyr kan bare selges via apotek eller via grossister som oppfyller vilkår for direktedistribusjon. Veterinærer og dyrebutikker har vanligvis ikke lov til å selge legemidler. Les mer om aktuelle bestemmelser i legemiddelloven, § 16 og § 17.

Innhold på siden

  Unntak for veterinærer 

  Veterinærer kan ta seg betalt for legemidler som er brukt til å behandle dyr på klinikken. Prisen som beregnes for benyttet legemiddel, kan ta høyde for kostnadene forbundet med for eksempel innkjøp, lagerhold og svinn, men veterinæren skal ikke tjene penger på legemiddelomsetning. Les mer om aktuelle bestemmelser i legemiddelloven, § 16 og § 17.

  Veterinærar kan ta betalt for legemidler som er utlevert til bruk inntil dyreeier kan skaffe nødvendig legemiddel fra apotek, jf. legemiddelloven § 17.

  Kravet om attestert behandling mot revens dvergbendelorm i forbindelser med utenlandsreiser gjør det naturlig at smådyrklinikker lagerfører relevante legemidler for å kunne utføre behandlingen på klinikken. Behandling på klinikk på grunn av attestkrav kommer inn under definisjonen av når man kan kreve legemiddelutgiftene dekket. DMP anbefaler at veterinærer ikke utfører behandlinger som skal attesteres med legemidler som dyreeier har med seg. Ved attestert behandling bør veterinæren ha kontroll på at det brukes et legemiddel som er innkjøpt fra godkjent detaljist og oppbevart i henhold til legemiddelets oppbevaringsbetingelser.

  Ved behov for annen parasittbehandling, skal det imidlertid skrives resept til dyreeieren. Behovet for parasittbehandling vil sjelden være så akutt at den må utføres på klinikken.

  Unntak for dyrebutikker

  Dyrebutikker kan selge enkelte legemidler til akvariefisk.

  Legemiddelpris

  DMP fastsetter apotekenes maksimale utsalgspris for reseptpliktige legemidler til mennesker. Legemidler til dyr og reseptfrie legemidler er ikke prisregulert i Norge.

  Medisinbytte i apotek

  Ordninga med medisinbytte (generisk bytte) i apotek gjelder ikke legemidler til dyr, heller ikke når man har skrevet ut humanpreparat til dyr. Bytte i apotek kan bare skje etter avtale med veterinæren som har skrevet ut preparatet. Dersom apoteket ikke har det aktuelle preparatet, men et tilsvarende, må apoteket derfor konferere med veterinæren før utlevering.

  Kontakt oss

  Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

  22 89 77 00

  vet.felles@dmp.no