Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Legemiddelformmonografier

Publisert:

Endringer

Alle betegnelser for legemiddelformer er samlet under én oversikt fra og med NLS 2024.0. I Ph. Eur. finnes Legemiddelformmonografier med tilhørende beskrivelser.

For hver legemiddelformmonografi, 31 totalt, er det lenket til alle termer som inngår i den aktuelle monografi i Ph. Eur. Det innebærer at alle termene som i NLS-utgaver før NLS 2024.0 var i finne i alfabetisk oversikt, nå ligger til den aktuelle monografi som egen liste under.

Listene inneholder norsk og engelsk tittel, samt norsk og engelsk beskrivelse. Enkelte monografier har kun én undertittel, men de er likevel opprettet som egne sider for å få med norsk definisjon.

De legemiddelformene som ikke finnes i Ph.Eur., men var å finne i alfabetisk liste, er pr NLS 2024.0 ikke lenger å finne tilknyttet monografier, men finnes som egen liste i 2024-utgavene. Det er å merke at de fleste er å finne i Standard Terms.

Monografier for legemiddelformer

Søk i norsk og engelsk tittel og engelsk beskrivelse

Søk etter norsk eller engelsk term eller monografinummer

Sortér liste på verdi:

Sortér etter:

Monografier for legemiddelformer

Ingen treff. Sjekk stavingen eller prøv et annet ord.

Kontakt oss

Enhet for distribusjon av legemiddeldata

22 89 77 00

farmakope@dmp.no