Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Statistikk for omsetning av legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Statistikk om legemiddelbruken i den norske befolkninga finst i Reseptregisteret og i databasen for grossistbasert legemiddelstatistikk. Folkehelseinstituttet har ansvar for desse databasane.

Reseptregisteret inneheld data om utlevering av legemiddel frå apotek.

Grossiststatistikken inneheld opplysningar om alt sal av legemiddel frå legemiddelgrossistane. Statistikk er tilgjengeleg på fylkes- og kommunenivå.

Reseptregisteret skal erstattast av Legemiddelregisteret, som Folkehelseinstituttet nå arbeider med å videreutvikle. Les meir om overgangen frå Reseptregisteret til Legemiddelregisteret.

Du finn óg ein del statistikk på nettsidene til