Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Databasen for monografier

Publisert:

Endringer

Her finner du lenke direkte til NLS-Databasen for monografier. Fra og med NLS 2024.0 pr 1. januar er de monografiene som er gjengitt andre steder i NLS ikke lenger å finne i databasen.

Det er fortsatt mulig å finne kategoriene for monografier som er flyttet ut i lister, men disse kategoriene er tomme. Dette blir rettet på sikt.