Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Databasen for monografier

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Her finner du lenke direkte til NLS-Databasen for monografier. Fra og med NLS 2024.0 pr 1. januar er de monografiene som er gjengitt andre steder i NLS ikke lenger å finne i databasen. Nye endringer skjer i NLS 2024.1, se under.

DMP er pålagt å følge IDMP, Identification of Medicinal Products, ISO-standarder, og for substanser er dette ISO 11238. EDQM har mål av seg å tilpasse alle monografier i henhold til denne, men prosessen tar tid. Dette gjelder spesielt for hydrater.
Nasjonalt må DMP ivareta korrekt informasjon for distribusjon til brukere av legemiddeldata og kan ikke vente på EDQM. Det er derfor besluttet at monografinavn som ikke er i henhold til kjemisk struktur, får et suffiks etter navnet, både norsk og engelsk som er «, Ph. Eur.». Disse erstattes i preparater med korrekte termer med gyldige IDer fra SMS hos EMA.
Monografiene angis med nasjonalt korrigert og eksisterende engelsk term og korrekt norsk term som synonym i NLS-Databasen. Oversikt over endringene er publisert som oversikt under Nye og endrede monografier.

Det er fortsatt mulig å finne kategoriene for monografier som er flyttet ut i lister, men disse kategoriene er tomme. Dette blir rettet på sikt.

NLS database

Kontakt oss

Enhet for distribusjon av legemiddeldata

22 89 77 00

farmakope@dmp.no